Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
schijnen dien schadelijken invloed te weeg te brengen, want
aan de monden der Missisippi, alwaar zoet water den bovenhand
heeft, zijn de nadeelige uitwerkselen zeer gematigd. Afrika's
westkust, de zuidoostelijke kuststreken der Vereenigde Staten,
de ontzaglijk groote delta van Ganges en Bramapoetra — het
vaderland van de cholera — en een aantal lage kuststreken onzer
Oost-Indische eilanden zijn deswege zeer berucht. Ook bij ons
te lande behoort men in drassige polderstreken, met name waar
het zeewater toegang heeft, 's zomers de noodige omzichtigheid
in acht te nemen.