Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
oefenen een grooten invloed uit; van het zachte klimaat van Groot-
Britanje met getemperde zomerwarmte en winterkoude, tot het
buitenmatig (etcessieve) klimaat van Middel-Azië met uiterst
koude winters en verschroeiend heete zomers, vormt het klimaat
van Duitsohland met strenge winters en warme zomers eenen ge-
leidelijken overgang, terwijl de jaartemperatuur dezelfde blijft;
daaruit volgt evenwel, dat in Duitschland de wijn rijpt maar in
Engeland niet gedijt, ofschoon de myrt in laatstgenoemd land
onverlet overwintert en in Duitschland bevriest.
Elk gewas heeft eene zekere grens, die meestal door de winter-
koude wordt afgebakend, hoewel de zomerhitte ook eene vernieti-
gende werking kan uitoefenen.
De invloed van de grondgesteldheid vordert ook de aandacht,
al treedt die slechts in de tweede plaats op, want de geschiktheid
van den bodem om warmte op te nemen, te behouden of uit te
stralen is zeer verschillend; de vochtigheid, die welig begroeide
landstreken langdurig behouden , maakt op uitgestrekte zandgi-on-
den plaats voor dorheid, en die dorheid is weer oorzaak dat de
daghitte in de Sahara en elders door uitstraling zoo volkomen
verloren gaat, dat er nachtvorsten op volgen.
32. Invloed op den mensch. Het klimaat is intusschen van
niet minder belang voor den mensch dan voor plant of dier; met
name hangt zijne gezondheid er van af, en daar de dampkrings-
lucht het onontbeerlijk middel is tot de zuivering van de lucht,
welke in de longen plaats grijpt, zoo komt het bijzonder aan op
de warmte- en vochtigheidsgraad.
Al is de mensch niet ziek of lijdend , is een gezond lucht-
gestel toch van 't hoogste belang; in 't algemeen mag men
voorop stellen dat de gematigde luchtstreken het best geschikt
zijn den mensch flink te ontwikkelen, maar tevens mag niet
worden verzwegen dat die gordel op 't zuidelijk halfrond nog
meer bevoorrecht schijnt te zijn dan die op 't noordelijk halfrond.
Er zijn echter helaas ook een aantal schadelijke klimaten, en
meestal is de gesteldheid van dën bodem daarvan de oorzaak,
altijd in nauw verband met het luchtgestel. Moerassige kusten
in heete landen zijn dikwerf een doodelijk verblijf althans voor
Europeanen; in brak water rottende organische bestanddeelen