Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
bijheid van de zee: de luchtgesteldheid van zulk een land wordt
veel gematigder, het bezit kustklimaat met koele zomers en
milde winters; binnen in het vastland treft men daarentegen
heete zomers en koude winters aan.
Niet onbelangrijk is ook de invloed van hooge gebergten,
die warme winden temperen of voor koude luchtstroomen be-
schutten. Warme zeestroomingen of in de nabijheid der kust
drijvende ijsbergen doen zich noodwendig ook gelden; maar
vooral van belang is de invloed der heerschende luchtstroomen
en de vochtige ontlading van den dampkring.
Eerst in de tweede plaats komen daarbij in aanmerking uit-
gestrekte wouden, moerassen, bebouwde gronden of zandige
streken; terwijl de drie eersten het klimaat koeler maken, oefent
de zandgrond een tegenovergestelden invloed uit.
31. Grondkarakter van tet klimaat. Gelijkmatigheid van
de temperatuur vormt het grondkarakter van het klimaat der
landstreken in den heeten aardgordel; bij de k^rkringen worden
de verschillen reeds merkbaarder, tusschen de keerkringen en de
poolcirkels vinden wij eigenlijk de aangename overgangen van
lente en herfst tot zomer en winter; maar reeds vóórd^it wij de
poolcirkels bereiken, is de lente spoorloos verdwenen, daar de
sneeuwmantel plotseling plaats maakt voor een snel ontwikkelden
plantengroei, door de bijzonder lange zomerdagen in 't leven ge-
roepen , tot aan de polen alles verstijft gedurende den ontzettend
kouden winter, afgewisseld door een zeer kortstondigen zomer-
Het verschil tusschen zomer- en wintertemperatuur moet dus toe-
nemen, naarmate men zich van den evenaar uaar de poolcir-
kels wendt.
In den regel schijnt het klimaat in verloop van eeuwen wemig
of geen verandering te ondergaan, als een bewijs kan Palestina
worden aangehaald. Te Jericho, de stad der palmen, rijpten
in Mozes' tijd de dadels en de wijnstok werd er geteeld; welnu,
beneden 17°,9 rijpen geen dadels, boven 22» kan men geen wijn
meer oogsten, derhalve moet de temperatuur van Palestina toen
niet veel boven 20» zijn geweest, en "zoo vindt men het ook
thans, zoodat het klimaat er sedert duizende jaren geene merkbare
verandering heeft ondergaan. De uitersten van warmte en koud e