Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
voordoe. De zonderlinge luchtspiegeling bij de Straat van Messina,
als fata morgana bekend, is eene der merkwaardigste. Ook
aan onze kusten wordt men soms verrast door onbegrijpelijke
opdoeming van verwijderde kusten, bijvoorbeeld als men van
Drechterland uit de geheele zuid- en zuidoostkust van de Zuideraee
vóór zich getooverd ziet, zwevende op het water met de bosschen
en torens dier streken; zelfs deed zich den 10 Septemder 1869
tegen den middag het zeldzame geval voor, dat van den Eier-
landschen dijk de kusten van Friesland zoo duidelijk zichtbaar
waren, dat men de boven den zeedijk uitstekende woningen en
boomen tellen konde: noodwendig moet hier aan aan eene lucht-
spiegeling worden gedacht, daar de vlakke kust op dien afstand
buiten den horizont des beschouwers ligt.
30. Het klimaat. Het woord klimaat, zegt vonHumboldt,
omvat alle veranderingen in den dampkring waardoor onze 'zin-
tuigen merkbaar worden aangedaan, zooals daar zijn: de tem-
peratuur , de vochtigheid , de meer of minder rustige luchttoestand
(winden , stormen), de grootte der electrisehe spanning , de reinheid
van den dampkring of zijne vermenging met ongezonde gassen, —
eindelijk de graad van helderheid der lucht, zoo gewichtig door
den invloed dien hij uitoefent op de uitstraling der warmte van
den bodem, op de ontwikkeling van het plantenleven en rijpwording
der veld- en boomvruchten, en tevens op de indrukken welke
de ziel door middel der zinnen in de verschillende aardgordels
ontvangt. Onder al deze oorzaken van afwisseling is de temperatuur
de krachtigste, en het klimaat hangt dus allermeest af van de
warmteverdeeling; de overige verschijnselen, te zamen het karakter
van het klimaat uitmakend, zijn grootendeels zelve uitvloeisels dier
warmteverdeeling.
Wij zullen thans aan het klimaat onze aandacht wijden.
De algemeene oorzaken van het onderscheid in luchtgesteldheid
hebben wij vooral te zoeken in den afstand van den evenaar,
de geographische breedte: het klimaat dat uitsluitend zou ont-
staan door de zonnewarmte, wijkt belangrijk af van het werke-
lijke; de grootste invloed op die afwijkingen oefent de verheffing
van den grond boven den zeespiegel uit, want overal waar de
hoogte toeneemt, vermindert de warmte. Alsdan volgt de na-