Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
vorming in den zomer, lijdt geen twijfel; zij bevordert stellig
de verbazend snelle afkoeling van de luchtlagen, welke daarbij
noodig is.
29. Luchtversohijnselen door de straalbreking onstaande.
Alvorens wij afscheid mogen nemen van onzen dampkriug , dient
nog met een kort woord over enkele merkwaardige verschijnselen
gesproken te worden. Vooreerst over de kleur der lucht.
Gelukkig dat er steeds ontelbare dampblaasjes tot op vrij aan-
zienlijke hoogte door de ruimte zwerven, anders zouden wij, bij
volkomen doorzichtigheid, het uitspansel boven onze hoofden als
een zwart gewelf zien, hetgeen door luchtreizigers meer dan eens
is waargenomen. Aan terugkaatsing van het zonlicht door die
dampblaasjes danken wij ook het morgen- en ayondrood; is het
eerste zeer krachtig dan kan men veilig op regen rekenen, omdat
er dan veel waterdamp in de lucht is; een sterk avondrood wordt
zeker ook spoedig door regen gevolgd, maar de volgende dag
brengt dan waarschijnlijk fraai weer aan. Schooner spel geeft
het avondrood nergens te zien dan in Alpenlanden, wanneer de
sneeuwtoppen met gloeiende tinten zijn overtogen, die van geel
tot donkerrood afwisselen en langzaam weer verbleeken.
Niet minder fraai is in hare soort de regenboog, maar
terwijl de pas genoemde verschijnselen aan straalbreking in de
atmosfeer zijn toe te schrijven, is deze een gevolg van de weer-
kaatsing der zonnestralen door de vochtblaasjes van eene tegenover
onze Zon geplaatste regenwolk; de aanschouwer bevindt zich
derhalve tusschen die wolk en dat hemellichaam. De dampblaasjes
ontleden het zonlicht zoo duidelijk, dat men zonder eenige moeite
de verschillende overgangen van de buitenste of roode kleur tot
de binnenste violette kan onderscheiden. Soms verdubbelt zich
dit verschijnsel en dan vertoont de flaujivere buitenste halve cirkel
die kleuren in juist omgekeerde volgorde.
Grootendeels tot woestijnen en dorre vlakten bepalen zich de
luchtspiegelingen (mirages) waarvan wij lezen in zoovele
reisbeschrijvingen van zeer vertrouwbare personen : overigens zou
men allicht geneigd zijn veel van 't geen ons daaromtrent wordt
meegedeeld als fantasiebeelden te beschouwen; maar er mag geen
twijfel bestaan, hoe grillig en vreemd het verschijnsel zich ook