Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
zuid-oostelijke kuststreken van de Zuiderzee in hare meestal
door bliksemvuur geteisterde torens, duidelijke bewijzen leveren,
dat daar de onweders feller dan elders in Nederland woedden.
De bliksem schiet steeds tusschen twee wolken van verschil-
lende electriciteit door, en duurt slechts een onmeetbaar kort
oogenblik; de donderslag is een gevolg van het plotseling aan-
vullen van het door den bliksem ontstaan luchtledig, en daar
het geluid ruim 300 meter in eene seconde aflegt, kan men
lichtelijk berekenen hoever de bui verwijderd is; verder dan op
5 uur gaans afstand verneemt men intusschen niets meer van
den donder, al ziet men de bliksem flikkeren.
De geweldadigé uitwerkselen van den bliksem tracht men on-
schadelijk te maken of af te weren, door afleiders op huizen
en gebouwen te plaatsen; goed aangebracht zijn ze van onbe-
rekenbaar nut, en derhalve is het te bejammeren dat het gebruik
niet allerwege wordt ingevoerd.
28. Hoozen. De krachtige invloed der electriciteit werkt
ongetwijfeld mede tot de vorming van de orkanen en hevigste
stormen; de plotselinge uitzetting of inkrimping van den damp-
kring, door de werking der electriciteit ontstaande, veroorzaakt
ook die geduchte verschijnselen, welke wij water- en w i n d-
hoozen noemen. Dit zijn dichte massa's damp, dikwerf met
eene draaiende, voortgaande beweging, meestal in de gedaante
van een omgekeerden kegel, die een ratelend geluid veroorzaken,
als een wagen rijdende over een steenweg. Zij ontwortelen en
ontbladeren boomen, werpen huizen om, verwoesten alles wat
zij op hun weg vinden, slingeren regen, hagel en bliksem van
zich, maar verdwijnen gelukkig weer spoedig. Soms sleuren zij
het zeewater met zich mee, en op andere tijden voeren ze zoo-
veel slik en stof met zich, dat alles er heinde en ver mee wordt
' overdëkt. Op zee kan men ze het best waarnemen en geluk-
kig meestal bij tijds ontzeilen; menigwerf ontstaan ze bij vol-
komen windstilte. Dat een der droogste landstreken der aarde,
de steppe ten O. der Kaspische Zee, het oord is alwaar de
water- of slikhoozen het menigvuldigst voorkomen, verdient
zeker bijzondere vermelding.
Dat eindelijk de electriciteit niet vreemd is aan de hagel-