Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
groote is, wat het opwekken en knetteren eener enkele electrische
vonk in 't kleine is.
27. Onweders. Het onweder is het belangrijkste eleetrisch
verschijnsel; het is niet tot de onderste luchtlagen alleen beperkt,
want zoowel boven de Pyreneeën als in Amerika zag men onweders
op 5000 meter hoogte losbarsten. Onder den wolkenloozen hemel
van het nimmer door regen bevochtigd kustland van Peru ont-
breken de onweders geheel, er bestaat geen wrijving van de vocht-
blaasjes tegen de dampkringslucht, en moge men er al in de verte
enkele malen lichtende ontladingen ontwaren, donderen hoort men
het daar nimmer. Geheel het omgekeerde heeft plaats boven het
even ten N. van den evenaar gelegen oostelijk deel van den Atlan-
tischen Oceaan, welke streek van stilten en veranderlijke winden
den N.O. van den Z.O. passaat scheidt, en dat terecht de Don-
derzee wordt genoemd, zoozeer is de dampkring aldaar duurzaam
aan het ontladen van heftige onweders vergezeld met zware stort-
regens.
De eigenlijke onweerswolken zijn gewoonlijk dicht, op zich-
zelve staande en breed uitgestrekt; zij ontstaan meestal in het
warm seizoen door vochtig weder. De aanleiding tot het ouweder
wordt gegeven door het opstijgen van eene warme vochtige lucht-
strooming in koeler gebied, of de onderlinge ontmoeting van twee
luchtstroomen met veel verschil in temperatuur; de zomer-onwe-
ders worden gemeenlijk op eerstgemelde wijze geboren, de winter-
onweders op laatstgenoemde wijze. Altijd is eene plotselinge ver-
dichting van den waterdamp de onmiddellijke oorzaak.
Het talrijkst zijn de onweders in de keerkringslanden en vooral
tijdens de kenteringen der moessons; naar de polen neemt het
aantal stellig af, en wel blijkbaar vrij geleidelijk, ofschoon er
uitzonderingen op dien regel zijn. Zooals met name in het gebied
der passaten, waar van geen onweders sprake is.
In de Siërra de Sa. Marta in Nieuw-Granada grijpen dagelijks'
onweders plaats. Te Buitenzorg op Java 159 'sjaars; te Rome
40—70, te Utrecht 20—25, in Noorwegen en op IJsland
kwalijk 5.
Dat zelfs in niet uitgestrekte landen de hevigheid der onweders
plaatselijk zeer verschillend is, blijkt ook in ons land , alwaar de