Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
onder den evenaar, samensmeltende met een gordel van onop-
houdelijke regenbuien in sommige heete landstreken en in den
stiltegordel bij den equator; 6°. moessonregen, in het gebied
dier periodieke winden.
24. Regenlooze landstreken. Er zijn buitendien regenarme,
ja bijna geheel regenlooze streken; deze beperken zich tot de
vastlanden en zijn de volgende:
a. De groote woestijn- en steppengordel van Noord-Afrika
tusschen 18° en 80° N.-Br., alwaar de Sahara en de Libysche
woestijn ligt, en die over Arabië, Syrië en Mesopotamië naar
Perzië en den Indus reikt. De heerschende noordelijke en noord-
oostelijke winden, die deze landstreken over uitgestrekte, droge
landgebieden naderen, zijn er de oorzaak van,
b. Het door een hoogen bergkrans omringd gebied van Oost-
Toerkestan en Mongolië, met de woestijn Gobi; die bergmuur
berooft alle luchtstroomingen van hare vochtigheid.
c. In Zuid-Afrika, de woestijn Kalahari.
d. Het westelijk binnenland van de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, omsloten door Rotsgebergte en Kustketen; ook
eenige streken aan den oostelijken voet van het Rotsgebergte
deelen in die regenarmoede.
e. In Zuid-Amerika de kustzoom van Peru en Noord-Chile,
door de Cordilleras afgesloten van den regen aanbrengenden Z.O,
passaat. Aan denzelfden kustzoom valt ten Z. van 38° Z-Br.
wegens de daar heerschende westelijke winden ontzaglijk veel
regen terwijl de vlakten van Patagonië, ten O. der Cordilleras
daarentegen aan groote droogte zijn blootgesteld.
ƒ. Het binnenland van Nieuw-Holland, vooral waar het
binnen het gebied van den Z.O. passaat ligt.
Het lijdt geen twgf®! of i® alleen aan gebrek aan regen
toe te schrijven dat er woestijnen en woestenijen zijn; immers
overal waar kunstmatige bevloeiing plaats grijpt, ontwikkelt zich
eene voldoende vruchtbaarheid ; zelfs het gele woestijnzand in
Arabië wordt na den uiterst spaarzamen winterregen weelderig
met gras en kruiden bedekt.
Uitgebreide vlakten vormen zich doorgaans tot steppen of
savanen, omdat zij 's zomers sterk verhit worden en er dus zelfs