Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
gematigde luchtstreken voor; zij toonen aan, hoe door de
horizontale gedaante van den bodem, de richting der heerschende
winden en geheel of gedeeltelijk gebrek aan regen eene landstreek
stiefmoederlijk kan bedeeld worden.
Hoe de regenverdeeling op de aarde plaatsgrijpt, kan men
uit het volgende afleiden. Daar winden uit hoogere breedten
betrekkelijk droog zijn, behalve waar zij op gebergten stuiten,
zijn de passaten droge winden, de anti-passaten daarentegen
de ware regenwinden der gematigde luchtstreken; hooge, steile
bergkammen, waartegen eene van uit zee komende passaat of
moesson of equatoriaalstroom stuit, zijn de oorden waar de
heftigste neerslag plaats grijpt; terwijl de windzijde regenrijk
is, blijft de lijzijde droog als ware zij eene woestijn, althans
wanneer de bergrug zeer hoog is en zich rechtstandig op de
windrichting verheft.
Sterke regenval gelijkmatig over het geheele jaar verdeeld,
vindt men in de vrij smalle equatoriale stiltegordels, alwaar
de bestendig stijgende beweging eener vochtige, heete lucht
voortdurend wolken vormt en donderbuien met slagregens uit-
broeidt. Daar de aanwezigheid van vocht in de atmosfeer van
den evenaar naar de polen met de warmte vermindert, zijn de
grootste regenhoeveelheden in de streken bij den evenaar te ver-
wachten, naar het noorden en zuiden afnemend, tenzij gebergten
die afneming in eene plaatselijke toename veranderen.
De regenrijkste oorden van de oppervlakte der Aarde zijn ,
behalve de stiltegordels, het Oost-Indisch moessongebied, en
wel overal waar de Z.W. moesson tegen een gebergte stuit —
Cerrapoenjee aan de Himalaja, Mahaboelesjwar in de West-
Gates; — voorts de westelijke bergrand van het Pyreneesch
Schiereiland (Coïmbra); de zuidelijke voet der Alpen (Tolmezzo);
de westkust van Schotland (Seathwaite); de westkust van Noor-
wegen (Bergen); de kust van N.-W. Amerika (Sitka); de westkust
van Patagonië en Zuid-Chile (Valdivia) en de westkust van
Nieuw-Zeeland. In beide gematigde luchtstreken zijn de weste-
lijke bergachtige kusten het regenrijkst, omdat de equatoriaal-
stroomingen, Z.-W. op het noordelijk, en N.-W. op het zuidelijk
halfrond, er het eerst hare vochtigheid tegen neerslaan. Overal