Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
dan ook niet zeldzaam dat wij aan den horizont regenwolken
zien staan, die blijkens de grauwe regenstrepen hun inhoud
ontlasten zonder de oppervlakte te bereiken.
Behalve de reeds genoemde vederwolken (cirri) en stapel-
wolken (cumuli) onderscheidt men nog de in vrij scherp be-
grensde lagen, meestal nabij den horizont voorkomende wolken
(strati), welke vooral bij zonsondergang dikwerf in de heerlijkste
kleurenpracht getooid zijn.
Overgangsvormen zijn : de vederige stapelwolken (cirro-cumuli),
ook wel bekend als schapenwolken, wegens haar wollig voor-
komen : meestal zijn dit voorboden van bestendiger weder; —
de vederige laag-wolken (cirro-strati), die dikwerf den ganschen
hemel bedekken, al verdeelen zij zich in fijne banden of strepen; —
de eigenlijke regenwolken, donkere massa's van op elkander
gelegerde stapelwolken, zelden scherp begrensd.
In den winter, en op hooge bergen ook 's zomers, valt de
verdichte waterdamp in sneeuwkristallen uit de lucht. Bij storm-
achtig weder en eene temperatuur om en bij het vriespunt, ver-
eenigen de sneeuwvlokken zich tot kleine korrels sneeuwhagel.
Wordt die kleine sneeuwbal vaster en doorschijnend, dan gelijkt
hij uitwendig volkomen op den hagelkorrel, doch laat door
glasheldere ijskorsten omringd in het midden nog de oorspron-
kelijke sneeuwvlok herkennen. De eigenlijke hagel valt bij ons
nimmer 's winters, omdat daartoe een atmosfeer rijk aan water-
damp noodig is; meestal komen de hagelbuien in den voorzomer
voor, omdat de dampkring dan veel vocht bevat en de warmte
snel afneemt naar de hoogte; om die reden ziet men ze meest
bij dag, op de warmste uren.
In de heete luchtstreken valt in de lagere oorden nimmer
hagel, evenmin sneeuw ; beiden smelten voordat de grond wordt
bereikt, tenzij wij hooger klimmen.
23. Verspreiding van den regen. De hoeveelheid van den
jaarlijks vallenden regen en de verhouding der verschillende
jaargetijden is eene hoogstgewichiige zaak; de maat van warmte
en vochtigen neerslag van eene landstreek is yan het grootst
belang voor hare bewoonbaarheid, ontwikkeling en welvaart.
Woestijnen en steppen komen zoowel in de heete als in de