Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
==5
Telkens als vochtige luchtstroomingen met ongelijken warmte-
graad, dus vooral eene equatoriaal- en eene poolstrooming elkander
ontmoeten, zal de waterdamp zich verdichten en een neerslag (regen)
ontstaan; hetzelfde heeft ook zeker plaats als een warme vochtige
luchtstroom in kouder streken doordringt en dus afkoelt. Daarom
zullen de winden uit lage breedten meestal regen aanbrengen,
terwijl de poolstroomingen gemeenlijk droge winden zijn.
Eerst wanneer de waterdamp tot verdichting overgaat, verliest
de lucht hare doorzichtigheid, Zon en Maan vertoonen zich in
lichtkransen, terwijl het geheele luchtruim in een lichten nevel
is gehuld ; doch gewoonlijk is de verdichte waterdamp niet ge-
lijkmatig verdeeld door de ruimte, maar in groote massa's ver-
eenigdwelke wij dan wolken noemen. Deze bestaan waar-
schijnlijk uit zeer kleine holle waterblaasjes; 's winters, en op
zeer groote hoogten het geheele jaar door, kunnen ze slechts
uit fijne ijsnaalden of sneeuwvlokjes bestaan. De op 3000 tot
8000 meter hoogte drijvende, witte wolksstrepen, vederwolken
(cirri) genaamd, kunnen in verband met de gemiddelde tempe-
ratuur, welke op die hoogten heerscht, zelfs's zomers uitsluitend
uit ijsnaaldjes bestaan.
Dat deze blaasjes en naaldjes in de lucht blijven zweven,
moet men aan hun uiterst gering geweht toeschrijven en aan den
wederstand , welken de dampkring biedt; want eene wolk is niets
bestendigs, — zelfs de schijnbaar onbeweeglijke wolken aan
bergtoppen, evenals de blinkende stapelwolken (cumuli), die
's zomers rustig in de lucht zweven, duiden slechts streken aan,
waar alsdan neerslag plaatsgrijpt. Men kan ze het best verge-
lijken bij hoog boven ons drijvende nevels; zakken de wolken
zoo laag, dat ze de aardoppervlakte raken, of bestijgen wij den
bewolkten berg zoo hoog, dat wij ons in een nevel verplaatst
wanen, dan bespeuren wij wel degelijk rondom ons dat de grond
bevochtigd wordt, zelfs onze kleederen met fijne waterdrupjes
bedekt worden, en de grens tusschen regen en nsvel soms
moeilijk te trekken is. Ofschoon de druppeltjes zich onder het
vallen gewoonlijk vergrooten, gebeurt het menigmaal dat zij in
lagere warme luchtlagen komende weer verdampen, en het is
3