Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
22. Regen, danw. De verdichting (condensatie) van den
waterdamp veroorzaakt eenige zeer gewichtige verschijnselen,
welke den algemeenen naam van hydro-meteoren dragen;
die verdichting openbaart zich bij het verlagen van de tempe-
ratuur tot het dauwpunt door het druipbaar worden van een
gedeelte van den waterdamp; zij wordt meestal veroorzaakt
doordien de lucht in aanraking komt met een koud lichaam,
door winden welke verkoeling aanbrengen, door vochtige lucht-
stroomen die van warme naar koudere streken overkomen, ein-
delijk door opstijgende luchtstroomen. Aan de eerste oorzaak
hebben wij dauw en rijp (bevroren dauw), dikwerf ook n e v e 1 s
te danken. Gelijk 's winters aan de koude glasruiten of 's zomers
aan een glas koud water, de vochtigheid der warme kamerlucht
in uiterst fijne droppels nederslaat (wij noemen dat gemeenlijk
beslaan), zoo verdicht zich de gedurende den dag toegenomen
vochtigheid der lucht op het in heldere windstille nachten door
uitstraling der warmte verkoeld gras der weiden, of op de
bladeren der boomen.
Bij zeer vochtige warme lucht beslaan zelfs 's zomers koele
muren, zoodat het water er langs druipt, terwijl 'swinters de
grond met ijzel of de boomtakken met rijp worden bedekt. De
dauw ontbreekt alleen daar waar de lucht zeer droog is, in
woestijnen en steppen, doch is vooral rijkelijk in keerkrings-
landen en in 't gebergte, alwaar boom en struik op heldere
zomer-ochtenden van vocht druipen, als had het geregend. Van
hoeveel nut de dauw is voor de huishouding der natuur begrijpt
men lichtelijk. Dichte nevels, welke doorgaans eene geringe
hoogte bereiken, komen in de koeler seizoenen voor, wanneer
de bodem in heldere nachten snel verkoeld wordt door de uit-
straling der warmte, vooral als de vorige dag zonnig, warm en
vochtig was.
Eene bijzondere soort van nevel is die droge damp, welke
als heirook of veendamp een groot gedeelte van westelijk Europa
in de fraaie Meimaand plaagt; men is overtuigd dat het ver-
schijnsel uitsluitend aan het verbranden der bovenkorst van de
turfveenen ter ontginning van boekweitbouw is toe te schrijven.