Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
hoeveelheid water, des te grooter naar gelang de oppervlakte
uit zee of uit land bestaat en de temperatuur hooger is.
In eene zekere ruimte kan intusschen bij eene bepaalde tem-
peratuur slechts eene beperkte hoeveelheid water als damp aan-
wezig zijn, welke naar de warmte verschilt. Wij vermeldden
reeds dat in de heete luchtstreek het bedrag tot 3" van de
atmosfeer kan stijgen, en in de gematigde luchtstreek weinig
meer dan 1° bedraagt, ofschoon de waterdamp veel lichter is
dan de gewone dampkringslucht.
Koelt de atmosfeer merkbaar af, dan scheidt zich zooveel
water als neerslag in drupvormigen toestand af, dat slechts de
hoeveelheid waterdamp overblijft welke de temperatuur gedoogt;
die lage warmtegraad noemt men het dauwpunt.
Natuurlijk neemt de dampkring meer vocht tot zich boven
zeeën, meren, moerassen of vochtige gronden, dan boven uit-
gestrekte , waterarme vastlanden; de verhouding aan waterdamp
is voorts over dag grooter dan 's nachts , 's zomers dan 's winters,
en toenemend van de polen naar den evenaar.
Zelden is de dampkring boven het land volkomen verzadigd
en dat dit verschil aanzienlijk kan worden, zelfs in ons vochtig
klimaat, blijkt uit de waarneming van Dr. Krecke te Utrecht,
die aldaar op 1 April 1856 slechts 18 pCt. aanwezig vond van
de vochtigheid welke de atmosfeer er kan bevatten; zulk eene
afwijking is intusschen eene groote zeldzaamheid. Met de hoogte
neemt de waterdamp in verhouding nog sneller af dan van den
evenaar naar de polen, omdat de lucht op groote hoogte niet
alleen koeler maar ook veel dunner wordt.
Nimmer is de waterdamp-omhulling der aarde in rust of in
evenwicht, tengevolge van de telkens voorkomende afkoeling en
temperatuurverandering, want de verspreiding van de waterdamp
geschiedt te langzaam om elk verschil onverwijld te vereffenen.
Het spreekt vanzelf dat de luchtstroomingen een grooten in-
vloed uitoefenen op de vochtigheid van de atmosfeer, weshalve
in Europa de Z.W. en W. winden die verhoogen, de O. en
Z.0. of landwinden die" verminderen ; dat evenzoo de warme
equatoriaal-stroomen in den regel de vochtigheid vermeerderen,
de koude poolstroomen die doen verminderen.