Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
moetende luchtstroomen; spoedig nemen zij eene draaiende be-
weging aan, en al draaiend gaan zij in eene kromme lijn met
snelle vaart voorwaarts en nemen in hevigheid toe naarmate de
kring, waarin zij draaien, kleiner is.
De kundige zeeman kan door waarnemingen geleid dikwerf
de nadeelige gevolgen van zulk een orkaan ontzeilen, hetzij door
er partij van te trekken, hetzij door van koers te veranderen,
wanneer hij hem te gemoet gaat; de onkundige wordt daaren-
tegen allicht een prooi der woedende elementen; trouwens niemand
zal er op gebrand zijn om ze te ontmoeten, al ware het alleen
om de onverwachte wijze waarop ze menigmaal hunne baan,
dat is hun draaiingskring verbroeden, hetgeen wel eens gebeurt
van 100 tot 600 of 1000 Eng. zeemijl.
De heilzaamheid van den wind als afdoend middel van lucht-
zuivering is boven allen twijfel verheven; zelfs de gevreesde
stormen moeten wij uit dat oogpunt beschouwen, maar dikwerf
bekleedt de wind eene minder vriendschappelijke rol. In Afrika's
dorre noordelijke helft worden ongezonde, verstikkende en alles
verdrogende winden geboren, die in de allereerste plaats den
woestijnreiziger met gloeiende stofwolken omsingelen en over-
dekken; als de Samoem in zijne volle kracht waait, vreest mensch
en dier hem; in Italië doet hij de temperatuur dagen lang stijgen
en draagt den naam van Sirocco; hij verspreidt zich in Andalusië
als Solona, en Senegambië en Guinea als Harmattan, in Egypte
als Kamsi, in Arabië als Samyel. Ook op Nieuw-Holland waaien
uit het binnenland vooral naar het zuiden en zuidoosten der-
gelijke verschroeiende winden, maar Amerika blijft er bevrijd
van, omdat het uitgestrekte woestijnen mist.
21. Se waterdamp in de atmosfeer. Zulk eene droogte
is geen gewoon verschijnsel, want de atmosfeer is doorgaans met
waterdamp voorzien; eerst wanneer de waterdamp zich tot blaasjes
of drupjes vormt kan men zijne aanwezigheid bespeuren door de
mindere doorzichtigheid der lucht, hetgeen wij alsdan wolken,
nevel of damp noemen; anders is zijne aanwezigheid alleen
door daartoe ingerichte instrumenten na te sporen.
Door de warmte onzer Zon verdampt overal op Aarde waar
vocht is — en waar is zulks niet het geval? — eene zekere