Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
ling 14 breedtegraden zuidwaarts waren verhuisd; 's zomers is
dit onderscheid kleiner door den invloed van den Oceaan, Het
klimaat der gematigde koude luchtstreken wordt derhalve be-
heerscht door de windrichting, voor wier afwisseling men tot
heden niet den minsten regel kent.
Uit het bovenvermelde blijkt, dat er in de luchtstroomingen
alleen tusschen de keerkringen regelmaat en orde heerscht en
dat wij daarbuiten tot heden te vergeefs naar zulk een regelmaat
zoeken. Maar daarmee kunnen onze beschouwingen over de
luchtstroomingen niet besloten worden ; nog veel valt er op te
merken , en met name de buitengewone verschijnselen, welke
zich daarbij voordoen.
20. Stormen. De stormen en orkanen behooren daartoe
in de eerste plaats : de barometer daalt snel, soms plotseling
40, 50 tot zelfs 68,5 mm., — de luchtverdunning is soms
zoo groot dat de vensters en deuren uit goedgesloten gebouwen
worden geworpen, en de zee meters hoog stijgt, — de vogels
vluchten zelfs.
Overal woeden stormen van tijd tot tijd, en uit alle hemel-
streken kan men ze verwachten; want al is de richting in Europa
meestal westelijk, dan leerden de kusten van de Oostzee ons
evenwel in 1872 , dat die vijand ons even krachtig uit het
oosten kan bestoken. Toch is de heete luchtstreek het oord,
alwaar de meesten geboren worden en waar zij de grootste
kracht ontwikkelen. De ergste soort is algemeen bekend onder
den naam van orkaan, en de streken waar deze ontstaan zijn
hoofdzakelijk: het noordwestelijk deel van den Atlantischen
Oceaan op 20° N.-Br., waardoor de Kleine Antillen en Florida
met aangrenzende kuststreken nog al eens te lijden hebben; —
in den Indischen Oceaan, nabij en over Mauritius en Bourbon; —
in de Chineesche Zee, van Achter-Indië tot Japan's zuidelijke
eilanden; — in de Golf van Bengalen en nog enkele andere
oorden. Wegens menigvuldige stormen zijn voorts bekend de
deelen van den Oceaan ten zuiden van Kaap de Goede Hoop
en Kaap Hoorn.
Alle stormen en orkanen zijn wervelwinden, gemeenlijk in
't leven geroepen door eene botsing van twee elkander ont-