Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
geheelen Indischen Oceaan ten noorden van den evenaar, aan
de kusten van Arabië, Perzië, over geheel Oost-Indië tot de
Himalaja toe een zuidwesten wind aan, den Zuidwest-moesson.
's Winters, wanneer het zuidelijk halfrond sterker verwarmd
wordt, heerscht in den noordelijken Indischen Oceaan en over
Oost-Indië de geregelde N.-O. passaat, hier N.-O. moesson
genoemd. Door de verwarming van Australië's vastland ontstaat
op kleiner schaal in het zuidelijk halfrond een zomermoesson,
die van den evenaar over de Soenda-eilanden naar Nieuw-Holland
waait. Deze N.-W. moesson treft men er tot 18° Z.-Br. aan
van November tot Februari, terwijl daarentegen van Maart tot
October de geregelde Z.-O. passaat heerscht. De tijden der
moesson-kenteringen. April en October, onderscheiden zich in
den Indischen Oceaan en de Chineesche zee met aangrenzend
gebied door heftige orkanen.
De naam moesson is afgeleid van een gelijkluidend Ara-
bisch woord, dat jaargetijde beteekent, hetgeen geheel het
karakter dier winden aanduidt.
Indien men intusschen alle luchtstroomen, welke, op dezelfde
wijze ontstaande, met de jaargetijden van richting veranderen ,
tot de moessons wil rekenen , dienen wij onzen blik ook elders
heen te slaan. Zoo wordt de Z.-O. passaat bij Opper-Guinea
's zomers in een Z.W. en W.Z.W. moesson gewijzigd door de
hitte, die alsdan in noordelijk Middel-Afrika heerscht, tusschen
dezen moesson en den passaat ontstaat alsdan een windstil ge-
bied, dat, wegens de talrijke onweders, door de zeelieden de
Eegen- of Donderzee wordt genoemd. Aan de oostelijke en
westelijke kusten van Mexico neemt men mede eene dergelijke
afwijking waar, zoowel in de Golf van Mexico als in den Grooten
Oceaan , en zulks door de sterke verhitting van het hoogland
van Anahuac.
Men is evenwel bij deze waarnemingen nog verder gegaan en
heeft dan ook opgemerkt, dat in Middel-Europa de verschillende
winden ook eene groote verscheidenheid in de temperatuur me-
debrengen.
Slaat de wind 'swinters van het N.O. naar het Z.W. over,
dan heeft dit zooveel invloed op de warmte alsof wij plotse-