Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
tot op groote hoogte opgeworpen, geheel tegen de richting der
passaten in naar het oosten weggevoerd.
Die antipassaat kan niet altijd in de hoogte blijven, omdat
hij , hoe nader bij de polen, in des te enger bed wordt saam-
gedrongen; immers de onderlinge afstand van twee meridianen,
onder den evenaar 15 geogr. mijl bedragende, is op 80° breedte
nog slechts 18 mijl; wat de luchtstroom dus aan breedte mist,
dat moet hij in de hoogte of in de laagte vergoed vinden, en
diensvolgens daalt hij tot de oppervlakte; dit geschiedt buiten
de keerkringen, en vandaar dat er de luchtdruk zoo zeer toeneemt;
een goed gedeelte van dien warmen antipassaat stroomt nu langs
de oppervlakte naar de polen, waaraan wij onderanderen onzen
zoelen zuidwestenwind te danken hebben; — een ander deel
stroomt waarschijnlijk weer als passaat naar den evenaar. Terwijl
wij dus in de keerkringslanden de beide tegenstrijdige lucht-
stroomen boven elkander aantreffen, vloeien zij op de breedten
der gematigde luchtstreken naast elkander.
IS. Moessons. Ware de geheele keerkringsgordel der aarde
met water bedekt, dan zouden de stiltegordel en de passaatge-
bieden met groote regelmatigheid en in evenwijdige strooken
den wereldbol omringen ; de vastlanden echter verstoren die ge-
lijkvormigheid, dewijl zij 's zomers sterk verhit worden en
daardoor den wind tot zich trekken. Daaraan moet dan ook
eene hoogstbelangrijke afwijking worden toegeschreven, welke
wij vooral in den Indischen Oceaan waarnemen; geen ander
zeebekken van dien omvang is zoo door land omsloten, en
nergens verwijdert zich het gebied der grootste verwarming zoover
van den evenaar, gelijk wij op eene Isothermkaart van de maand
Juli kunnen zien. De boven Arabië, Perzië en Indië buiten-
gewoon toegenomen hitte, gepaard aan de aanzienlijke verwar-
ming van Azië's uitgestrekte hooglanden, is oorzaak, dat over
eene groote ruimte de lucht sterk verdund wordt, zoodat de koeler
lucht van den naburigen Oceaan met kracht en macht wordt aan-
getrokken. Het passaatgebied ondervindt daardoor 's zomers eene
belangrijke wijziging; de lucht stroomt uit het zuiden naar
Middel-Azië, en wordt aldaar op de hooger breedten een wes-
telijke wind; van Mei tot September treffen wij dus over den