Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Fig. B.
/
Jiichiiny in
'tnoorSelj/k
hiüfroml
17, Passaten. Beschouwen wij nu de luchtstroomingen wat
meer van nabij, dan vinden wij vooreerst rondom den evenaar
een gordel van maximum-verwarming met minimum-luchtdruk.
Hier stijgt onophoudelijk verwarmde lucht naar boven, en de
koele lucht der hooge breedtegraden tracht die luehtverdunde
ruimte weer aan te vullen. Aan dien equatorialen gordel, waar
de lucht in stijgende beweging is, zoodat er op de aardoppervlakte
windstilte heerscht (de stiltegordel), grenzen derhalve op beide
halfronden gordels, waar de lucht zich in eene bestendige richting
naar den evenaar wendt, het gebied der passaatwinden;
aan de noordzijde van den evenaar is die richting naar het zuiden
(hetgeen wij een noordenwind noemen); — aan de zuidzijde
daarentegen naar het noorden. De passaten zijn echter geen
zuivere noorden- en zuiden-winden, maar die van het noorder-
halfrond is een noordoostenwind, die van het zuiderhalfrond
een zuidoostenwind geworden door de draaiing van de Aarde.
De in den stilten gordel opgestegen en telkens vervangen lucht
moet noodwendig boven in het luchtruim, althans boven de pas-
saten weer terugstroomen; er bestaat derhalve boven de passaten
der beide halfronden eene naar de polen gerichte strooming, een
antipassaat, die evenzeer door de aswenteling van de
Aarde wordt afgeleid van zijn weg, doch naar het oosten, daar
hij zich wendt naar landstreken met geringer draaiings-snelheid;
daarom is die antipassaat op 't noordelijk halrond een zuidwes-
tenwind, op 't zuidelijk een noordwestenwind; dat zij bestaan
en werkelijk in die richtingen stroomen, is menigvuldig bewezen.
Meermalen werd de asch der vulkanen van den keerkringsgordel.