Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
meerdere luchtstroomingen in verschillende richtingen boven
elkander waaien, zooals onderanderen bleek dat aan de oppervlakte
tot 1300 meter een zuidwesten wind woei, vandaar tot 2100 m.
een oostenwind , daarboven tot 2700 m. een noordoosten, eindelijk
nog hooger een oostenwind.
De snelheid van den wind staat noodwendig in verhouding
tot de belangrijkheid van de oorzaak; in enge dalen saamgeperst
verhoogt de snelheid zich zeer. Naar de snelheid onderscheidt men;
Nauw merkbare koelte, legt af i meter in 1 sec., of i mijl in 1 uur;
Merkbare koelte, „ »1 j, n n n, ruim h „ n , h ■
Matige „ , u u ^ ii n h h > ii 1 » v w » ;
Vrij sterke , , u n ^ n n » ».bijna 3 » , „ » ;
Frissche „ , » »10 » „ , ».ruim 5| „ ,/ » » ;
Harde wind, » »15 „ nu», u „ i, g i, ;
Zeer harde wind, » »20 , „ „ ,, „ 11 , , » » ;
Storm, „ „24 „ » ,, », , 12è ,, » » » ;
Zware Storm, ^ „27 » „ „ », » 14i „ „ ,, „ ;
Orkaan, g ,,35 „ » » »> » 20 n n u ii i
Vernielende orkaan, ,/ „45 ^ , „ ,, „ 25 „ » » » •
Bij eene snelheid van 10 meter per seconde bedraagt de drukking
uitgeoefend op den □ meter 10,— bij 20 meter reeds 40,—
bij 35 meter ruim 122,— bij 45 meter ruim 200 kilogram.
Daar bij de wenteling der Aarde om hare as de punten der
aardoppervlakte nabij den evenaar een veel gi-ooter weg afleggen,
dan die nabij de polen, zoo grijpt dit ook plaats met betrekking
tot den dampkring. Hieruit volgt dat de luchtstroomingen,
welke zich van de polen naar den evenaar bewegen, bij haren
oorsprong niet zooveel draaiings-snelheid bezitten als de oorden
waar zij zich heen wenden; daardoor blijven zij eenigermate terug,
en het schijnt dan dat zij van het oosten naar het westen gaan.
Die omstandigheid heeft aanleiding gegeven tot de gewichtige
ontdekking, dat bij een geregeld verloop de wind in het noordelijk
halfrond moet verspringen van het Z. naar het W. en N. en
zóó door het O. naar het Z.; in het zuidelijk halfrond juist
omgekeerd van het Z. door het O., N. en W. weer naar het
zuiden. Doet hij dit niet dan is op geen bestendig weder te
rekenen.