Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
321° Z. Aconcagua 4483.
41_44* , Chile, Kust-Cordilléras 1832.
53—54» , Magelhaens-straat 1130.
14. Magnetismus. Het aardmagnetismus is tot
heden in zijn oorsprong een raadselachtig verschijnsel, al komt
men meer en meer tot de overtuiging dat onze Zon er de ver-
wekster van zijn moet. Zeker is het dat de Aarde eene kracht
ontwikkelt, welke de vrij zwevende magneetnaald eene richting
doet aannemen van het N. naar het Z., en dat zij, hoe ge-
heimzinnig ook, van dadelijk nut is voor zeevaarder, mijnwer-
ker, ingenieur en reiziger, om door middel van het kompas
richting en afstand ter zee of te land te bepalen. De beide
polen van het aardmagnetismus worden wel onderscheiden in
eene noordelijke en eene zuidelijke, maar liggen daarom niet
ter plaatse der aspunten. De noordelijke potjJ ontdekte men in
1833 op omstreeks 70»5 N.-Br. en 99''5'42" W.-L. van Parijs,
doordien het noordelijk uiteinde der naald zich zooveel mogelijk
naar de Aarde richtte en zich dus verticaal plaatste. Men noemt
deze helling de inclinatie of dompeling, welke naar den
evenaar geheel verdwijnt; de naald krijgt dan weer eenen geheel
horizontalen stand, om in de richting van de magnetische zuid-
pool eene juist tegenovergestelde helling aan te wijzen. De
reeks van plaatsen waar de stand volkomen horizontaal, en de
inclinatie derhalve = O is, blijft overal binnen de keerkringen
beperkt, en wordt de magnetische evenaar genoemd.
Van meer practisch belang is de declinatie of afwijking
van de magneetnaald; wie er op zou vertrouwen dat deze overal
en ten allen tijde bepaald noord-zuidwaarts wees, zou zich deerlijk
vergissen. Eeeds eeuwen lang merkte men dan ook op, dat bij
berekeningen waarbij de kompasnaald te pas kwam, wel degelijk
moest gelet worden op eene afwijking van die richting, in het
dagelijksch leven miswijzing genoemd.
Die declinatie is aan eene langzame schommeling onderhevig
zoodat zij aan voortdurende wijziging onderworpen is; wel is
waar geschiedt die zeer langzaam en bijna onmerkbaar, maar
toch is het bewezen dat de naald in 1663 te Parijs (in 1657
te Londen) volkomen naar het noorden was gericht; van dat