Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Korea en Nipon zuidelijk liggen, en met eene zuidoostelijke bocht
nadert hij de westelijke Noord-Amerikajmsche kust op 50», daalt
weer in het binnenland tot St. Louis op 40» en verlaat het wereld-
deel bij New-York; de Golfstroom buigt hem dan weder noord-
waarts naar lerlands kusten. Daarbij zien wij duidelijk dat de
temperatuur aanmerkelijk lager is in het binnenland dan aan de
westelijke kusten; — dat zij boven den Oceaan evenals aan die
kusten hooger is; — dat dit verschil zoo aanzienlijk is, dat het
aan de lersche kust op 55" even warm is als te St. Louis op 40»
N.Br.; —dat niet alleen de oppervlakte van den Oceaan, maar
ook de loop der bergketenen een belangrijken invloed uitoefenen,
daar de bescherming tegen de noord-oostelijke winden, die zoowel
de Karpathen als de Altaï aanbieden, den isotherm naar het
noorden doet ombuigen.
Zoo gaat het in meerdere of mindere mate met alle jaar-isother-
men en ook met de maand-isothermen.
Deze isothermen, in hun onderling verband beschouwd, leeren
ons dat Azië koude winters en heete zomers heeft, — dat beide
uitersten zich in Europa matigen, — dat Amerika aan strenge
winters een koud voorjaar paart, de zomers met die in Europa
zijn te vergelijken, de herfst er echter veel aangenamer is. In
het zuidelijk halfrond zijn al die afwijkingen en verschillen veel
minder in 't oog loopend; een natuurlijk gevolg van de grootere
water-oppervlakte, welke immers tot minder temperatuurwisselingen
aanleiding geeft, zooals wij reeds vroeger opmerkten.
12. Verbreiding der warmte. Alvorens nu eene Tafel van
de temperatuur van een zeker aantal plaatsen meê te deelen, laten
wij hier eene opgave volgen van de gemiddelde temperatuur, die
volgens de waarnemingen aan 2000 oorden op de verschillende
breedtegraden (van 10» tot 10») zou heerscheu, indien de warmte
gelijkmatig verdeeld was:
90» N.-Breedte — 13,2 20» N.-Breedte, 20,2
800 „ —18,2 10» 21,3
70» n - 7,1 0» (Evenaar) , 21,2
60» — 0,8 10» Z.-Breedte, 20,4
50° 4,3 20» „ , 18,7
40» „ 10,9 3'J» „ , 15,5
au» 16,8 40» „ . 10,0.