Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
tusschen de koudste en warmste' maand 17,87" is.
voorts de maanden der versehillefide seizoenen bijeen, dan volgt
daaruit dat de lente te Amsterdam\eene gemiddelde temperatuur
bezit van 8,99», de zomer van de herfst van 10,65», de
winter van 2,96». \
Welnu op deze wijze kan men allichtNagt^eef^bijzonderheden
in kennis worden gesteld, vooral door onderlinge vergelijking van
de waarnemingen op verschillende plaatsen; bijv. te Weenen is de
gemiddelde temperatuur van het jaar juist dezelfde als te Amster-
dam, maar de verhoudingen zijn eenigzins anders.- J, 1,6, —
F. 0,7, — M. 4,4, — A. 10,2, — M. 15,7, — Jun. 18,9, —
Jul. 20,6, — A. 20,1, — S. 15,8, — O. 10,4, — N. 4,3, —
D. 0,2. Daar doet zich derhalve reeds de verwijdering van de
kust gevoelen, de verschillen zijn er reeds grooter tusschen de
seizoenen en tusschen de koudste en warmste maanden, gelijk
men gemakiijk zelf kan narekenen. Nog oneindig grooter worden
die, wanneer men meer naar het oosten van de Oude Wereld trekt;
midden in Siberië vinden wij toch 40» verschil en meer, terwijl
aan zeer warme kusten het onderscheid tot minder dan 2» daalt.
Vereenigt men de oorden, alwaar de jaartemperatuur dezelfde
is, door lijnen, dan bespeurt men dat deze vrij grillige bochten
vormen en volstrekt niet evenwijdig loopen met de breedtegraden;
zij worden jaar-isothermen genoemd. Op gelijke wijze kan
men zulke lijnen trekken over de plaatsen, die in zekere maand
dezelfde temperatuur bezitten; men noemt deze m a a n d - i s o-
thermen. Nemen wij den jaar-isotherm van 10» in 't noordelijk
halfrond eens nader in oogenschouw. De warme Golfstroom maakt
dat hij op vrij hooge breedte (55») de kust van Ierland nadert,
dat eiland en zuidelijk Engeland doorsnijdt om door ons land met
een vrij scherpe bocht naar het zuiden, over noordelijk Zwitserland,
Weenen, langs de zuidzijde der Xarpathen, dwars over de Donau-
delta, de Zwarte zee te bereiken, voorts overdeKrim, door de
zee van Azof het noordelijk deel der Kaspische zeete snijden, en
zijn oostelijken weg in eenigszins zuidelijke richting te vervolgen.
Het stroomdal van den Oxus spoedig verlatende, doorsnijdt
hij Azië voorts op 44» tot 42» breedte in oostelijke richting, laat
2