Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
meren niet bevriest. Vermoedelijk is dit een gevolg van het
zinken der bovenste afgekoelde lagen , die dan weer door warmer
water vervangen worden.
De Oceaan biedt ons weer geheel andere verschijnselen; vér
van de kusten is de lucht aan geringe dagelijksche afwisseling
van warmte onderhevig, — onder den evenaar hoogstens van
1 of 2», in de gematigde luchtstreek van 2 of b»; tusschen
de keerkringen is de lucht niet warmer dan het water aan de
oppervlakte en daarbuiten is de Atlantische Oceaan gemiddeld
ongeveer 5°, en de Groote Oceaan warmer dan de lucht.
Het zeewater is aan de oppervlakte evenals de lucht zeer ver-
schillend van temperatuur naar gelang van de geographisohe
breedte en van den tijd van den dag; opmerkelijk genoeg valt
het maximum der warmte op den voormiddag; ook verschilt
de temperatuur naar de diepte, doch snelle afwisselingen van
ondiepten brengen hierin tallooze wijzigingen. De warmste gordel
ligt tusschen 5^» N. Breedte 61» Z. Breedte en heeft gemiddeld
eene temperatuur van 23»; op hooger breedten wijzen de zomer-
en wintertemperaturen merkbare verschillen aan.
Hoogstzeldzaam bevriezen de zeeën; zelfs de Oostzee bevroor
sedert 4 eeuwen niet, behalve aan de kusten en inhammen.
Een hoogstmoeilijk vraagstuk is de temperatuur van den
Oceaan op verschillende diepten, welke veelal afhankelijk schijnt
te zijn van onderzeesche stroomingen, daar men zelfs in den
Indischen Oceaan op 271° Z. Breedte in 700 vadem diepte slechts
3,5° warmte vond, niettegenstaande die aan de oppervlakte
bijna 30° bedroeg. Over 't algemeen daalt de temperatuur in
de diepte overal beneden 5».
In de -poolzeeën is de temperatuur in de diepte gemeenlijk
iets hooger dan aan de oppervlakte.
Als regel mag men dus aannemen, dat in de warme en gema-
tigde luchtstreken de temperatuur van het zeewater naar beneden
afneemt, in de ijsgewesten bij de polen daarentegen toeneemt.
Van sommige zeestroomingen is de temperatuur hoogstmerk-
waardig verschillend van dc haar begrenzende watermassa; met
name is die van den Golfstroom bij zijn oorsprong 30°, dus
4» hooger dan de Oceaan in dezelfde breedte.