Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
19 +
keer zelf, dat eene waarde vaii meer daii 30,000 millioen gulden
aan jaarlijksche in- en uitvoeren aantoont. Verkondigt dit alles
niet luid en onwrikbaar, dat de mensch althans dit gedeelte zijner
roeping begrijpt: ontwikkeling, vooruitgang, krachtinspanning, —
maar alles ter bevordering van zijn stoffelijk belang.
Toch mag men niet ontkennen dat menig voordeel voor den
geest daarmee gepaard gaat; de slagboomen tusschen de verschil-
lende natiën vervallen, de blik wordt ruimer en de begrippen
verruimen zich ook; in stede van angstvalligen naijver, zien wij
langzaam maar toch zeker , zoowel bij de individuen als bij de
regeeringen, de gulden spreuk der staathuishoudkunde ingang
vinden : dat eigen welvaart dient gepaard te gaan, ja afltan-
kelijk is van de welvaart van anderen.