Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
193
Het onderling verkeer der volkeren, de band
die de verwijderdste landen vereenigt, is wel waardig dat wij
er een blik van bewondering op slaan, omdat de kracht van
den mensohelijken geest daardoor zoo duidelijk wordt gekenschetst.
Men denke aan de hulpeloosheid der op zichzelve levende Poly-
neesische eilandbewoners, aan de driejarige tochten rondom de
wereld van nog geen vier eeuwen geleden, en sla dan een blik
rondom zich.
Dergelijke rondblik is van meer belang, omdat wij ons
kunnen overtuigd houden, dat zonder de hulpmiddelen van het
verkeer Westelijk Europa zijne tegenwoordige bevolking niet zou
kunnen voeden; sedert 40 jaren nam de bevolking van dat
werelddeel met ongeveer 75 millioenen menschen toe, die der-
halve om meer brood , vleesch , steenkolen en ijzer vnigen , dan
vroeger noodig was, Door de verkeermiddelen werd het moge-
lijk den uitvoer van granen van Rusland tot het zesvoudig van
vóór 30 jaar op te voeren, en in Engeland's behoefte aan
broodstof voor ruim één-derde uit Amerika te voorzien. En
zoo gaat het met het vleesch en zoovele andere noodwendige
artikelen.
Toch zou dit doel niet zoo goed slagen, indien de menschc-
lijke geest er ook niet in andere opzichten op uit was, om
toevoer aan het verkeer te bezorgen. De sohaarsche bevolking
van Amerika kon nooit zoo ruim produceeren, indien zij zich
uitsluitend tot handenarbeid moest bepalen; maar het is er ge-
heel anders mee gesteld, want allerwege zijn aldaar stoomploe-
gen en stoomzaai- en maaiwerktuigen in gebruik.
Welk een vlucht het verkeer zelf iu de laatste jaren genomen
heeft, blijkt onderanderen uit de telegrnphie, die schoone uitvin-
ding van onzen tijd, die allerwege oceanen, woestijnen, geberg-
ten en steppen met duizende mijlen draad doorsnijdt, - uit het
spoorwegnet dat Alpen noch Andes schroomend , met zijn ma-
terieel dagelijks 4f millioen personen en tienmaal meer cente-
naars goederen vervoert; — uit het brievenvervoer per dag ruim
10 millioen stuks brieven naar de bestemming overbrengend,
— uit de kolossale handelsvloten met hare rusteloos de wateren
doorklievende prachtige stoomvaartuigen, — uit het warenver-
13
1