Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
een bodem warmte waargenomen, — bij Bagdad zelfs eene hitte
van 78°. Een gedeelte van de warmte wordt naar beneden ge-
leid, maar zoo langzaam, dat op kwalijk 2 meter diepte geen
verschil tusschen dag- en nachttemperatuur meer merkbaar is,
en op 20 m. diepte ook alle onderscheid der seizoenen ophoudt;
daar is de warmte, zelfs op de hoogste breedten, steeds dezelfde
en tusschen de keerkringen grijpt dit reeds veel hooger plaats, ja
meestal op nog geen meter diepte; die onveranderlijke temperaluur
van den bodem is ongeveer dezelfde als de luchttemperatuur.
In Noordelijk Siberië en Noord-Amerika vindt men den bodem
op geringe diepte altijd bevroren, hetgeen niet belet dat de
ontdooiing, 's zomers enkele palmen diep doordringende, reeds
gelegenheid geeft om nuttige gewassen aan te kweeken, welke
alleen door de luchtwarmte rijpen. Waar men den bodem dieper
omgroef, bespeurde men weer eene toenemende warmte, zoodat
de ijskorst nergens eene aanzienlijke dikte bereikt. Deze waar-
neming, waartoe de mijn-ontginningen bouwstoffen leverden,
gepaard aan het uit den bodem te voorschijn treden van heete
bronnen, leidt tot de onderstelling dat het binnenste der aarde
een zeer hoogen graad van warmte moet bezitten.
Van dit onderwerp mogen wij niet afstappen zonder te ver-
melden , dat een losse bodem van donkere kleur meer zonnewarmte
opneemt dan die van lichter kleur of vaster van aard, en derhalve
de zwarte tuinaarde en in 't algemeen de vruchtbaarste grond
ook het spoedigst verwarmd wordt.
10. Temperatuur van het water. In 't algemeen komt de
temperatuur der bronnen ongeveer overeen met de gemiddelde
bodemwarmte; maar aangezien de bronnen uit verschillende diepten
ontspringen, begrijpt men allicht in verband met het reeds ver-
melde , dat dit in zeer algemeen termen gesproken is; zoo hebben
vele bronnen eene vaste temperatuur, welke zich aan geen seizoenen
stoort, en deze komen dan uit vrij groote diepte.
Hiermede in verband staat de temperatuur der meren, ofschoon
deze ook afhankelijk is van die des bodems en der lucht. In-
tusschen schijnen de diepste meren het warmst te blijven; vele
voorbeelden bevestigen dit, zooals o. a. het verbazend diepe
Nessmeer in Schotland, dat bij uitzondering van de naburige