Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
komen; zij voerde honderdduizenden over den Oceaan om in
andere werelddeelen maatschappijen te grondvesten ; zij schonk
ondernemingsgeest aan den koopman en overleg aan den in-
dustriëel; zij herschiep en herschept nog woestijnen in vrucht-
dragende akkers, en waterplassen in graanrijke polders.
De mensch is een gezellig wezen, hij gevoelt behoefte om
zijne indrukken aan anderen mee te deelen, van denkbeelden
te wisselen , en vooral aan hulp bij de voorziening in zijn levens-
onderhoud en bij verdediging tegen dier en natuur; daarom
zien wij hem steeds in groepen, hetzij als volk, als stam of als
familie te zamen levend. Dit vormt echter nog geen welgeor-
dende maatschappij; daartoe behoort meer, onder anderen de
overtuiging dat allen dezelfde rechten hebben, — dat aller welzijn
het hoogste belang is van ieder individu, — dat aan allen eene
gepaste vrijheid van handelen wordt gewaarborgd, — dat niemand
rechter in zijn eigen belangen zij , maar voor eene goede alge-
meene rechspraak wordt gezorgd, — dat allen bijdragen tot de
instandhouding van de maatschappij en hare instellingen.
138. Verkeer der volkeren. Ben hoogstbelangrijke factor,
waarnaar de graad van ontwikkeling van maatschappijen en hare
individuen is te beoordeelen, vinden wij in het verkeer met
de overige landen, vooral omdat dit zijne belangrijkheid ontleent
uit de voortbrengingskracht van het volk. Hoe meer het land
produceert, hetzij door landbouw en mijnwezen, of door de
kunstvaardigheid der ingezetenen, hoe grooter en gevulder de
voorraadsmagazijnen van den handelaar zijn, des te meer zullen
de wetenschap en de nijverheid de handen inéénslaan en pogen
de welvaart van de bevolking te bevorderen. Al de goede
gaven, waarmee die stoffelijke welvaart gepaard gaat, komen
nog wel niet dadelijk ten bate van alle individuen, en aller-
minst verschaffen zij aan allen geluk en tevredenheid, maar toch
ligt voor allen den weg open, een ieder kan vooruitkomen, een
ieder kan voortgaan op de baan der ontwikkeling. De klachten
over steeds toenemende wanverhouding tusschen de behoeften
en de middelen tot bevrediging zijn dus meer toe te schrijven
aan de hand over hand klimmende wenschen, dan aan het
gebrek aan gelegenheid om aan billijke wenschen te voldoen.