Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
189
en liet best bespeurt men dit aan de levenswijze der volkeren,
overal waar deze nog niet door den tooverstaf der beschaving
zijn aangeraakt.
In enkele groote groepen zien wij het menschdom optreden:
ten eerste, als jagers en visschers, onder verschillende
luchtstreken verspreid, over groote ruimten rondzwervende.
Aan de kusten der Poolzeeën leven meestal visschersvol-
keren, immers de Oceaan en de rivieren zijn onuitputtelijke
bronnen van voedsel, en behalve dat levert de visch of het
waterzoogdier ook brand- en lichtstof, op die hooge breedten
zoo onontbeerlijk; de vacht der pelsdieren strekt tot kleeding,
en hun vaste hand weet ook die dieren te treffen. In de ge-
matigde luchtstreken van Noord- en Zuid-.\merika en in de
tropische gewesten van dat werelddeel en Australië vinden wij
daarentegen meestal jagersvolkeren. Het gebied al dezer volk-
stammen strekt zich uit over Siberië en Noord-Amerika, het
binnenland van Zuid-Amerika met Patagonië en Vuurland, het
vastland en verschillende eilandgroepen van Australië, eindelijk
eenige Afrikaansche kuststreken.
Ten tweede, als nomaden of met groote kudden vee rond-
trekkende volkeren. Runderen, schapen, kameelen, rendieren
en paarden zijn hun eenige rijkdom; al hun zoeken, al hun
weten bepaalt zich daartoe, om voor dat vee nieuwe weiden,
overvloedig voedsel te vinden. Van hun verstand wordt dus
reeds iets meer gevorderd, het toeval kan hun leidsman niet
zijn, doch al ware het overeenkomstig hun wil om zich te ves-
tigen, de natuur hunner steppen zou hun dit verbieden. Mid-
del- en Oostelijk Hoog-Azië, Arabië en een gedeelte van Afrika's
binnenlanden zijn voor deze levenswijze bijzonder geschikt, en
strekken hun dan ook hoofdzakelijk tot verblijf; in het hooge
noorden zwerven Lappen, Samojeden , Joekagieren en Eskimo's
met hun rendieren rond.
Ten derde, als akkerbouwende volkeren; door den
landbouw leeren deze vruchten plukken van eigen vlijt, onder-
vinding en beleid; het vreedzaam bijeenwonen in dorpen en
stedeu is bij uitsluiting hun deel. Het zijn de bewoners der
gematigde luchtstreken in de eerste plaats die de zegeningen