Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
187
d. De daaraan verwante leer der Seiks.
B. Polythéïsten, veelgo den-bel ij der s.
1. Het Bramaïsme, ééne groote kracht aannemend, maar
die in drie godheden aanbiddend : Brama de scheppende, Visjnoe
de onderhoudende, Siwa de verdervende godheid.
2. Het Boeddaïsme is ongetwijfeld uit den vorigen eere-
dienst ontstaan; de aanhangers achten het hoogste wezen in een
toestand van volmaakte rust te verkeeren , en houden de zicht-
bare wereld voor een spel der verbeelding, gelooven aan de ziels-
verhuizing.
Het L a m a ï s m e is eene wijziging van het Boeddaïsme , een
wereldlijk opperhoofd erkennende.
Liefde is het groote beginsel der zedeleer van Bramaïsten
en Boeddaïsten; door verdraagzaamheid en weldadigheid zijn
ruwe volkeren door hen tot zachtmoedige mensehen bekeerd.
8. De leer der geletterden en de leer der rede
heerschen beide nevens het Boeddaïsme, vooral onder de hoogere
standen in China.
а. de eerste is de leer van Confücius; zij bevat strenge
zedeleer, maar kent priesters noch afgodsbeelden.
h. de leer der rede (van LAO-TSjEtj) is nauw verwant aan de
overige, doch in strijd met haar naam, ontsierd door toovenarij
en beeldendienst.
4. De Japansche S i n t o -1 e e r grondt zich op een veel-
godendom , met veel zinnelijks vermengd.
5. De godsdienst van Zoroaster erkent twee goden: een
goeden, Ormoesd, vertegenwoordigd door de zon, de maan,
de sterren, het vuur en het licht, — en een kwaden, Ahriman,
den vorst der duisternis.
б. Het Sjamanisme is eigenlijk een stelselloos, natuur-
lijk heidendom, alleen booze geesten erkennend.
7. Dit is ook ongetwijfeld toepasselijk op het P e t i s j isme;
goddelijke eer wordt bewezen aan allerlei stoffelijke voorwerpen:
een anker, de zon, eene rivier, eierschalen, enz.
8. De aanbidding van den Grooten Geest, die zich
vooral door het onweder aan de menschen openbaart, heeft plaats
onder de inboorlingen van Amerika.