Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
186
eeredienst zeiven een aanmerkelijken invloed; een ontwikkeld
mensch kan zich niets verheveners denken dan een menschelijk
wezen zonder verkeerdheden besmet, maar de Christel ij ke
godsdienst leert niet alleen de afhankelijkheid van den
mensch van zijn goddelijken Schepper, maar tevens dat liefde
het grondwoord van Zijn bestuur is, dat liefde tot Hem
en onze medemenschen den grondtoon van ons bestaan vormt.
In de eerste plaats zullen wij derhalve dien meest-ontwikkelden
Godsdienst en de belijders van het ééngodendom opnoemen,
en eindigen met de stelsellooze, natuurlijke godsdiensten der
Heidenen.
A. Monotheisten, belijders van één God.
1. Christenen, aan de openbaring van het Oude en
Nieuwe Verbond geloovetid, als :
a. Protestant eji, geen ander gezag in geloofszaken er-
kennend dan dat van den Bijbel , en daardoor natuurlijk in
talrijke onderafdeelingen of secten vervallend.
b. Roomsch-Katholieken, behalve den Bijbel in
geloofszaken kerkelijk gezag erkennend, en wel den Paus als
opperhoofd.
c. Grieksche of Oostersche kerk, ook deze eer-
biedigt kerkelijk oppergezag, erkent den Paus niet, maar als
opperhoofden den Keizer van Rusland en den Patriarch van Con-
stantinopel.
2. Joden of Israëlieten, aan de openbaring van het
Oude Verbond alléén geloovend:
a. Karaïeten, geen ander gezag in geloofszaken erken-
nend dan dat van het Oude Verbond.
b. Talmudisten, daarnevens ook het gezag erkennend
van den talmud, de dusgenoemde profane schriften.
3. Mohammedanen of Muzelmannen (d. z. geloovigen),
mohammed als Gods grootste profeet erkennend.
Hoofd-afdeelingen zijn:
a. Sjiieten, alle overleveringen verwerpend.
b. S O n n i e t e n, het talrijkst, nevens den Koran eene bij-
zondere uitlegging eerbiedigend.
c. W a h a b i e t e n, die Mohammed niet als goddelijk per-
soon erkennen.