Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
B. De oostelijke Maleiërs of Polynesiërs,
dikwerf vermengd , doch waar zij nog oorspronkelijk zijn, ge-
meenlijk een knap ras van menschen, vooral de vrouwen.
VI. Het Australisch ras, ofschoon zwart, verschil-
lend van het Negerras , in twee famUiën:
A. De Australiërs, op Nieuw-Holland, door slechte
voeding mager en zwak , leelijk en woest.
B. De Papoea's; niet groot en zeer leelijk, maar toch
beter ontwikkeld dan de andere groep, ook naar den geest,
hoewel de meeste stammen menschen-eters zijn; zij bewonen
de eilanden ten N. en N.O. van Nieuw-Holland.
125. Taalverscheidenheid. Even gewichtig als de pas be-
schreven indeeling is eene onderscheiding der menschen naar
hun taal, al hebben de lotwisselingen der eeuwen het ge-
zegde »de taal is al het volk" gelogenstraft; immers spreekt
men met grond van Belgen en Zwitsers, ofschoon op beider
bodem meer dan ééne taal gesproken wordt. Toch is de taal
stellig de veiligste gids om de afkomst en de onderlinge be-
trekking der volkeren na te sporen, en merkwaardig zijn de
uitkomsten, welke dit ernstig ter hand genomen onderzoek be-
reids opleverde. Men schat het aantal talen op ruim 800 , waar-
van er komen op:
Europa 58, waarvan de Indo-Germaansche stam het be-
langrijkst is, devvijl daartoe de talen behooren die hoofdzakelijk
gesproken worden in Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland,
Frankrijk, Duitschland, België, Nederland, Groot Britanje,
Ierland, Denemarken, Skandinavië, Lithauwen, Rusland en het
grootst gedeelte der Apennijnsche en Pyreneesche Schiereilanden.
Azië 153, waarvan de Chineesche taalstam ongetwijfeld het
ruimst vertegenwoordigd wordt.
Afrika 114 volgens eenigen, anderen spreken wel van 200.
Amerika 423, dus verreweg de meeste verscheidenheid.
Australië 117, volgens sommigen evenwel tot veel kleiner
aantal terug te brengen.
Derhalve hoe minder onderling verkeer der bewoners, zooveel
te meer taalverscheidenheid.
Al deze talen worden tot drie hoofdvormen gebracht, en wel: