Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
B. De Hottentotten bewonen het Kaapland. De Bos-
jesmannen zijn door gebrek nog kommerlijker; beter ont-
wikkeld zijn de Namaqna's, welke beide tot dezen stam
behooren; de Griqua's zijn ontstaan uit eene vermenging
met Hollandsche kolonisten.
C. De Kaffers meer noord- en oostwaarts gevestigd zijn
eigentlijk de flinkst ontwikkelde Negers.
IV. Het Amerika ansch ras.
A. De Roodhuiden of de Indianen, thans beperkt
tot eenige westelijke gebieden der Vereenigde Staten; door de
ontzettende vervolgingen van de nieuwe bewoners verdrongen en
tot op 300000 uitgeroeid, zijn hunne goede eigenschappen te
loor gegaan en hunne gebreken veeleer sterker ontwikkeld.
B. De Californische stam, aldaar en in Oregon.
C. De M e X i c a a n s c h e stam, in Centraal-Amerika.
D. De Braziliaansch-Guaranische stam , voor-
heen van de Kleine Antilies tot in zuidelijk Brazilië wo-
nende. De Caraïben, de inboorlingen der Antillen, zijn
bijna geheel uitgeroeid. Het aantal der in het binnenland zwer-
vende kleine stammen is er groot; het meest bekend zijn de
op Chineezen gelijkende Botocoeden, gelukkig slechts 12000
in aantal, want zij zijn de eenige mensciien-eters van dit vastland,
E. De P a m p a - I n d i a n e n op de vlakten ten oosten
der Andes.
F. De Perua ansehe stam , meerendeels afstammelingen
van de Inca's die vroeger al die hoogvlakten en naburige land-
streken beheerschten en vrij beschaafd waren.
G. DeAraucaniërs, niet talrijk, aan de westelijke
hellingen der zuidelijke Andes en op Vuurland, alwaar de Pe-
sjera's wonen.
V. Het M a 1 e i s c h ras, met het schiereiland Malakka en
de Soenda-eilanden als middelpunt, zich verbreidend over Cei-
lon naar Madagaskar in het westen, en in het oosten over
bijna geheel Polynesië.
A. De M a 1 e i ë r s, het zuiverst op Malakka en eenige Soen-
da-eilanden ; de Javanen zijn van alle stammen het meest
ontwikkeld.