Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
B. De T u r k s c h e volksstammen zijn zeer wijd verbreid,
van Oost-Europa tot de zee van Okhotsk:
1. De oorspronkelijkste stam is die der T u r k o m a n n e n,
ten N. van Perzië aan de Kaspische zee.
2. De T u r k e n, sterk vermengd met de naburige volkeren,
beheerschen alle Turksche landen in Europa, Azië en Afrika.
8. De Kirgiezen, van de Zwarte Zee tot in Hoog-Azië.
4. Een aantal meer verspreide en vrij sterk vermengde Turksche
stammen, meestal in Middel- en Noordelijk Azië.
C. De Zuid-oost-Aziatische volkeren:
1. De Chineezen, langzamerhand veelzijdig vermengd.
2. De Indo-Chineezen, nog meer vermengd, vooral
met Maleisch bloed; de belangrijkste volkeren dier familie zijn de
Anamieten, Siameezen, Birmanen en Kambodsjen.
3. De Japanners, tamelijk onvermengd.
DeKoreeërs zijn eene vermenging van Chineesche, Mant-
sjoerische en Japansche volkplanters.
D. De B O r e a 1 e n, of bewoners der Noordelijkste land-
streken.
1. De F i n s c h e stam; behalve het hoofdvolk, de Finnen,
behooren hiertoe de Magyaren in Hongarije.
Enkele tusschen Oeral en VVitte zee wonende stammen zijn van
gelijke afkomst.
2. De Esten, vooral in Estland.
3. De L a p p e n in noordelijk Skandinavië en Rusland.
4. De S a m O j e d e n en O s t i a k e n in Noord-Rusland
en Siberië.
5. De Joekagieren, Korjaken, Tsjoektsjen»
Kamsjatdalen en Aino's, in noordoostelijk Azië.
6. De Eskimo's, van de Beringstraat en van de Aleoeten
tot Groenland.
III. Het Afrik aansch of Negerras, in Middel-
en Zuidelijk Afrika woonachtig en in massa's overgevoerd naar
de keerkringslanden en de Vereenigde Staten van Amerika:
A. De eigentlijke Negers, bewonen zoowel Senegambië en
Soedan, als Opper-Guinea, Neder-Guinéa en het bijna onbekend
binnenland.