Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
maansch ras, bestaande uit de Alemanen, in Oostenrijk ea
het grooter deel van Duitschland , — de Kimbrische volken in
noord-westelijk Duitschland en Nederland, waarvan de Friezen
doorgaan voor den zuiversten Germaanschen stam, — de Skan-
dinaviers in Denemarken , Zweden , Noorwegen en op IJsland.
2. De Angelsaksen, eene vereeniging van Germaansche
stammen met Keltisch bloed (zie onder 4.), in Engeland en
Schotland. Tegenwoordig ook in Noord-Amerika en Australië
de hoofdbevolking,
3. De Slaven, in Rusland, Polen, Lithauwen, Bohemen
en Moravië; meer zuidwaarts de Slavoniërs, Bosniërs, Boelgaren,
Serben, Kroaten en Montenegrijnen; voorts de Slowaken in Hon-
garije, de Wenden aan de Spree, de Roethenen in Galicië en Boe-
kowina, en een deel der bevolking van Roemenië.
4. De Romaansche volksstammen in Zuidelijk
Europa, eene vermenging van het Keltisch ras met de vroegere
bevolking dier landen; woonachtig in een groot deel van Frank-
rijk , het Spaansch Schiereiland, Italië, een groot gedeelte van
het Turksch-Grieksch Schiereiland en Roemenië. De Kelten
komen voorts voor, vermengd met Germanen, in noordelijk
Frankrijk, België en noordelijk-Ierland, en bijna onvermengd
in Bretagne, in Wales, de grootste zuidelijke helft van Ierland
en het noordelijk bergland van Schotland.
5. Door de Kelten verdrongen werden de B a s k e n , die
zich als geheel eigenaardige volksstam hebben staande gehouden
nabij de westelijke Pyreneeën, in Biscaye, Navarre en Gascogne.
6. Een andere eigenaardige volksstam is die der Alb a-
n e e z e n in westelijk Turkije, evenzoo de R e t i ë r s aan den
zuidelijken voet der Oost-Alpen, en velen zijn van oordeel,
dat de tegenwoordige Grieken zich beroemen kunnen onvermengd
af te stammen van de oorspronkelijke Grieken.
7. De Armeniërs in zuid-westelijk Azië talrijk verspreid
en hoofdzakelijk ten zuiden van den Kaukasus.
8. De Kaukasische volkeren, onderauderen Cir-
cassiërs, Georgiërs en Mingrelicrs,
9. De P e r z e n , te onderscheiden in de eigentlijke bewoners
van Perzië, en in Koerden, Afghanen en Beloedsjistanen,