Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
v. Het Maleisch ras, kenbaar door de bruine huidkleur,
van geelbruin tot zwart afwisselend , dieht, zacht, zwart hoofd-
en baardhaar, hoog voorhoofd, uitstekende wangbeenderen,
gesloten dunne lippen, vrij breede neus met zeer groote neusvleugels.
VI, Het Australisch ras, minder welgevormd dan de
meeste Negers , maar overigens vrij veel overeenkomst hebbende
met dat ras; de kleur is vaal donkerbruin, en naar het haar
onderscheidt men : Papoea's met meestal wollig, hard, in
in vlokken groeiend haar , en Alfoeren met sluik , lang haar.
Wijders heeft de vermenging dezer rassen onderling een groot
aantal afstammelingen in het leven geroepen, die met den alge-
meenen naam van kleurlingen kunnen worden onderscheiden.
De meest voorkomende vermengingen zijn: m u 1 a 11 e n, van blanke
en neger-ouders; — mestiezen, van blanke en Amerikaansche
ouders; — zambo's, van neger- en Amerikaansche ouders; —
tercerones, quarterones, quinterones zijn af-
stammelingen van mulatten en blanken , waarbij , door telkens
voortgezette vermenging met blanken , het Indo-Europeesch type
steeds meer te voorschijn treedt, ofschoon men zelfs bij het zesde
geslacht nog de laatste sporen van het Negerras bemerken kan
aan de eenigszins bruingekleurde nagels en het golvend haar.
In ronde cijfers schat men het aantal
Indo-Europeanen, op 530 000000 ;
500 000000;
265 000000;
000000 ;
000000 ;
000000 ;
000000 ;
13
25
1
16
Mongolen,
Negers ,
Amerikanen ,
Maleiërs ,
Australiërs ,
Vermengde afstammelingen ,
124.. Onderverdeeling van de rassen. I. Het Indo-
Europeesch ras bewoont de Oude Wereld, van de westelijke
zeekusten tot aan de grenzen van Achter-Indië, en heeft eene
menigte afstammelingen onder alle hemelstreken, in alle wereld-
deelen verspreid ; het voert thans heerschappij overal waar Chris-
telijke beschaving heerscht, en bijna overal waar ontwikkeling
te bespeuren is. Men onderscheidt:
A. de Indo-Germaansche familie. 1, Het Ger-