Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
178
123. Indeeling van het menschelijk geslacht. Hoewel de
overgangen zoo talrijk en geleidelijk zijn, dat het hoogstmoeilijk
wordt de grenzen af te bakenen, is men toch tot eene indeeling
gekomen, welke met de kleurschakeering tamelijk wel overeenstemt,
en het mogelijk heeft gem;iakt het menschdom in eenige hoofd-
afdeelingen te splitsen, waardoor een duidelijk overzicht verge-
maklijkt wordt.
Vrij algemeen neemt men dus tegenwoordig aan eene indeeling in:
3 Hoofdrassen:
Indo-Europeanen, Mongolen , Negers;
3 Tusschenrassen:
Amerikanen, Maleiërs, Australiërs.
I. Het Indo-Europeesch ras, meestal blank, gaat
door het bruine (Hindoes) tot het zwarte (Nubiërs) over; kenbaar
aan het ovaal of rond hoofd , met groote ontwikkeling van de
hersenen, weinig of niet uitstekende wangbeenderen, rechtstandige
tanden, ronde kin, zacht, lang, van het blond door het bruin
naar het zwart overgaand haar, krachtigen baard.
II. Het Mongoolsch ras, van bleekgeel tot olijfbruin ;
gekenmerkt door uitstekende wangbeenderen, smal, terugvallend
voorhoofd, plat gezicht, hoekigen schedelvorm , langwerpige oogen
wier buitenhoeken eenigszins hooger liggen, weinig ontwikkelde
neus maar wijde neusgaten, grooten mond, bijna baardelooze
kin, sluike, stijve, meest zwarte haren.
III. Het Negerras, zeer afwijkend van den Indo-Euro-
peaan ; herkenbaar aan het smalle hoofd met terugvallend voorhoofd
en vooruitstekende kinnebakken met scheef op elkander sluitende
tanden; de schedel is zeer lang, door het sterk ontwikkeld
achterhoofd. De neus is breed en plat, de groote mond door
dikke lippen omgeven, het zwart kort haar wollig, de huidkleur
zwart maar bij sommigen helderbruin.
IV. Het Amerikaansch ras, met roodachtig leem-
kleurige huid, in het uiterst noorden meer koperrood, in 't uiterst
zuiden donkerbruin; zwart, lang, sluik haar, dichte wenkbrauwen,
kleine, schijnbaar slaperige oogen, groote gebogen en smalruggige
neus, meestal wijkend voorhoofd, waartoe in de jeugd nog
bovendien kunstmatig de hand wordt geleend.