Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
ACHTSTE HOOFDSTUK.
DE MENSCH.
122. De mensch als hoofd van het geschapene. De mensch
is eeu zoogdier naar samenstel en bewerktuiging; maar van alle
schepselen op Aarde het eenige, dat met een redelijk verstand
begaafd is; hierdoor hebben wij te verstaan, dat hij niet alleen
in staat is door middel zijner zintuigen ervaring op te doen,
maar die ook weet te pas te brengen voor zichzelven, en aan
andereu kan meedeelen.
De mensch is aan het hoofd der schepping op de Aarde geplaatst,
eu wij mogen het als zijne roeping beschouwen, dat hij daar
onbeperkt heerscht, behoudens de verantwoording aan zijn
Schepper, die zich door daad en woord, in de natuur en door
de overlevering, aan hem heeft geopenbaard.
Ontegenzeglijk hebben de menschen eene buigzaamheid in hunne
natuur, welke hen in staat stelt allerlei klimaten te verdragen;
vooral de blanken kunnen in tropische zoowel als in poollanden
leven, al ondervinden zij dat de strijd tegen de hitte of de
koude moeilijk is en offers kost. Wij moeten opmerken, dat
men nog nooit heeft kunnen bespeuren, dat de mensch of zijne
afstammelingen door een langdurig verblijf onder de keerkringen
tot het negerras zijn genaderd, evenmin als het omgekeerde. Er
schijnen dus andere oorzaken te zijn , welke de bestaande verschillen
kunnen ophelderen; hier bepalen wij ons tot de mededeeling ,
hoe het zeker is, dat er reeds vóór 3300 jaar eeue scheiding
bestond in roode, gele, zwarte en blanke volkeren met verschillende
gelaatstrekken.
Het aantal menschen op de .'iarde wordt tegenwoordig met eenige
zekerheid begroot op 1350 tot 1400 millioen;
als in Europa, 2S5 ÜUOOOO
Azië ,
Afrika,
Australië ,
Amerika,
800 000000
18S 000000
4 000000
75 000000
12