Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
175
De zalm is ook zeer verbreid in de gematigde streken van
het noordelijk halfrond, en is allerwege zeer geliefd.
De li a r i n g is voor Noordwestelijk Europa van groot be-
lang; jaarlijkseh verlaat hij zijne noordelijke winterkwartieren, om
zich naar Europa's en Amerika's kusten te spoeden, in afdee-
lingen van dikwerf een uur breedte en twee uur lengte. Aan
de Britsche, lersche, Hollandsche en Noorweegsche kusten gaan
zij eene verderfelijke slachting te gemoet. Ansjovis en sardijn
behooren ook tot dit geslacht.
Van weinig minder belang is de kabeljauw, waarmede een
aantal natiën zich 's winters voedt, zoodat de vangst, zoowel
aan de kusten van Noorwegen als op de bank van New-Found-
land, eenige duizende menschen bezighoudt; de kabeljauw ver-
schaft ons het kostelijk geneesmiddel de levertraan , terwijl de
visch zelf zoowel versch als gedroogd (stokvisch) wordt verbruikt;
ook hij komt uit de Noordelijke zeeën naar het zuiden afzakken.
Bij ons te lande zijn zeevisschen, vooral de schol, bot, tong
en schelvisch gezocht, en als zoetwatervisschen de baars, de
aal en de snoek; in de Middellandsche Zee vervangt de tonijn,
de grootste eetbare zeevisch, met de makreel hunne plaats.
4. ■ Onder de kruipende dieren noemen wij alleen de
schildpad der keerkringszeeën , wier vleesch als spijs ge-
zocht is, terwijl de schaal het kostbaar schildpad oplevert.
5. Onder de lagere diersoorten verdienen hoofd-
zakelijk vermelding:
de zijdeworm, zeer algemeen in China, Japan en Oost-
Indië , en voorts in Zuidelijk Europa. Dit kleine diertje verschaft
aan den wereldhandel een omzet van ruim 100 millioen gul-
den ruwe zijde, en verslindt de bladeren van ruim 50 mil-
lioen moerbezieboomen;
de h O n i n g b ij, die ijverige verzamelaar van honing en
was , een bewoner der gematigde luchtstreken, thans niet al-
leen in Noord-Amerika maar ook op Tasmania en Nieuw-Zee-
land ingeburgerd.
de c O c h e n i e 1 j e- of s o h i 1 d 1 u i s , die in Middel-Ame-
rika te huis behoort en ons de kostbare roode kleurstof van
dien naam verschaft, — thans ook naar ons Oost-Indië verplant;