Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
174
op de Alpengebergten zijn gems en steenbok geliefd jachtwild,
veel algemeener zijn evenwel hazen en konijnen,
2. Onder de vogels:
In de eerste plaats het tam gevogelte: hoenders, kal-
koenen, ganzen, eenden en zwanen, wier uitgebreid nut wel
geen afzonderlijk betoog behoeft. Zoowel de eieren, als het
vleesch en de vederen van dit tam gevogelte zijn van algemeen
belang.
Dezelfde geslachten met snippen, lijsters, vinken maken het
geliefkoosd gevleugeld jachtwild in de beschaafde landen uit.
Bij ons te_ lande is de kiewiet wegens zijn smakelijk ei zeer
bekend.
In het noorden is de eidergans de leverancier van het
kostbaar dons, in de gematigde klimaten bezitten de reigerve-
deren veel vermaardheid, maar in de heete luchtstreken heeft
ongetwijfeld de struisvogel den kostbaarstén dosch: tegen-
woordig verpleegt men hem deswege in het Kaapland in tam-
men staat.
Vrij algemeen verbreid zijn de duiven, die eigentlijk in
Zuid-Europa te huis behooren.
Verscheiden soorten van vogels worden wegens haar zang be-
wonderd en vele dier vogels gevangen en opgesloten: de nach-
tegaal, lijster, meerl, vink en kanarievogel deelen in dat lot;
andere worden om haar schoon gevederte opgevangen, doch de
allerschoonste, de paradijsvogel, kan geen gevangenschap ver-
dragen. In den Indischen Archipel is eene soort van zeezwaluw,
die haar nest in rotskloven bouwt; de Chineezen houden dat voor
eene uitgezochte lekkernij.
.3. Onder de visschen:
De steur is zeker een der bekendste en althans in Europa
algemeenste visschen; vooral aan de monden der Wolga levert
de visscherij op steuren en huissen (eene verwante soort) verbazend
Teel voordeel op, onderanderen ook door de bereiding van kaviaar
uit de kuit, en van vischlijm uit de zwemblaas. Verbaast ons
hier reeds een steur van twee meter, de huisse overtreft hem soms
Smaal in lengte.