Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
eil hulp verleenend als trekdier. Sedert de ontdekking van
Amerika werd het rund daar en elders overgebracht en ver-
wilderde weer, vooral in Zuid-Amerika en op Nieuw-Holland;
alleen in de Pampa's schat men het aantal van zulke runderen
wel op 15 millioen.
Het schaap, afkomstig van westelijk Hoog-Azië, maar
allerwege als huisdier in ontelbare soortverscheidenheid hoog
geschat, minder om het vleesch dan om de kostelijke vacht,
die men door kruising van rassen veel veredelen kan ; behalve
Europa is tegenwoordig Nieuw-Holland de grootste leverancier
van wol; ook het Kaapland en de Zuid-Afrikaansche republieken
zijn deswege bekend.
Het z w ij n , uit den gematigden gordel der Oude Wereld
afkomstig, is tegenwoordig overal verspreid, maar bijna aller-
wege weer verwilderd; als huisdier wordt het zeer geschat wegens
zijn vleesch en vet, en levert door de groote vruchtbaarheid
veel voedsel op.
De geit of bok, waarschijnlijk oorspronkelijk te huis op
den Kaukasus, is minder algemeen; ten plattenlande is de
geit voor den arbeider een kostelijk beest. Wegens het kost-
baar zijdeachtig haar zijn vooral de Kasjmier- en Angora-bokken
vermaard.
Het paard, afkomstig van Hoog-Azië is, behalve in de
Poollanden, allerwege verspreid en overal even hoog gewaar-
deerd als trek- en lastdier bij uitnemendheid ; de edelste soor-
ten behooren te huis in de heete landstreken door de zwervende
Bedoeïenen bewoond. Geheele volkstammen leven als 't ware
te paard, opmerkelijk genoeg ook in Amerika, alwaar het door
de Spanjaarden werd ingevoerd en thans kudden van duizenden
verwilderd rondzwerven.
Zeer nauw verwant aan het paard is de e z e 1, die waar-
schijnlijk hetzelfde vaderland heeft, maar beter in de warme
dan in de koudere klimaten voortkomt.
Het rendier thans grootendeels in tammen toestand , in
zijn oorspronkelijk vaderland — de Poollanden — den rijkdom
der bewoners uitmakend ; onontbeerlijk als trekdier en wegens
zijn vleesch en melk.