Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
12

• I
de volgens de parallelgraden gelijkmatig verdeelde zonnewarmte
verliinderen ook overal de luclit in dezelfde mate te verwarmen.
In de eerste plaats is de dampkring daarvan zelf de schuld;
hij laat niet al de zonnestralen tot de Aarde doordringen; men
heeft opgemerkt dat hij 24°/o in zich opneemt, en er derhalve
slechts 76% tot de oppervlakte naderen, al is de stand onzer
Zon loodrecht; het verlies is veel grooter wanneer de stralen in
schuine richting vallen, en daarom is des morgens en des avonds
de werking der zonnestralen zoo gering, en hun invloed op
hooge beigen grooter dan in de vlakte. Het is vooral de wa-
terdamp, zelfs in eene heldere doorzichtige lucht aanwezig, die
dit bewerkt, en streken, die voordurend een bedekten hemel
boven zich hebben, worden dan ook veel minder verwarmd dan
andere, welke zich in eene voortdurend heldere lucht mogen
verheugen.
De zonnewarmte wordt door de wolken niet alleen teruggekaatst,
waardoor zij in 't wereldruim verloren gaat, maar het verdampen
van waterblaasjes en dropjes der wolken verslindt ook veel van
haar kracht.
Evenwel is de ijlheid der lucht de voornaamste reden dat de
zonnestralen haar onmiddellijk weinig warmte afstaan; eerst moet
de aardoppervlakte de warmte tot zich genomen hebben en dan
weder terug geven. De atmosfeer wordt dus eigenlijk van onder
af verwarmd en de temperatuur of warmtegraad der lucht
neemt dan ook af met de hoogte. De berglucht is derhalve
veel kouder dan die der vlakte.
8. Invloed van het land. Hier knoopt zich als vanzelf
aan^vast. dat de gesteldheid van den bodem grooten invloed
uitoefent op de warmte der op hem rustende atmosfeer; een droge
vast« bodem wordt snel verwarmd onder de werking der zonne-
stralen, — water wel tweemaal langzamer; en daarbij komt dan
nog, dat de verdamping veel warmte verbruikt, welke mede aan
het water onttrokken wordt; daarentegen behoudt het water de
eenmaal opgenomen warmte veel langer dan het land, en dit
alles is ook van grooten invloed op de waargenomen temperatuur.
De vaste oppervlakte straalt hare wannte reeds vrij spoedig
weder uit en deze deelt zich ongetwijfeld aan de grenslooze