Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
21. Polynesië, het rijk der vleugellooze vogels, waar-
toe bepaaldelijk de kiwi-kiwi op Nieuw-Zeeland behoort; voorts
de albatros, fregatvogel, pelikaan en stormvogel als zwemvogels,
maar armoede aan dieren van allerlei soort; onder de zoog-
dieren alleen vleermuizen en muizen, later ook overgevoerde,
thans verwilderde varkens.
22. De N o o r d e 1 ij k e IJszee, het rijk der waterzoog-
dieren en vlookreeften, welke dit gebied van leven doen wemelen;
vooral walvisch en rob zijn talrijk.
23. Het noordel ij k gedeelte van den Atlan-
tischen Oceaan, het rijk der schelvisschen en haringen.
24. De Middellandsche Zee, het rijk der lipvis-
schen; tonijn en makreel zijn er vooral zeer talrijk. De inza-
meling van edelkoralen en van sponzen is zeer voordeelig.
25. De tropische Atlantische Oceaan, he^
rijk der zeekoeien, die vooral aan de Amerikaansche kusten ver-
bazend groot en zwaar worden.
26. De Indische Oceaan, het rijk der waterslangen.
Zeesterren in menigte, de trepang (een in China veel verbruikt
wordende spuitworm), voorts koraalbanken en prachtige schelpen.
27. Het noordelijk deel van den Grooten
Oceaan, het rijk der schild wangige visschen, met robben
en dolfijnen, zeeberen en zeeleeuwen.
28. De tropische Groote Oceaan, het rijk der
koralen en spuitwormen.
29. Zuidelijke deelen der Atlantische en
Groote Oceanen en Zuid-Poolzee. Schijnbaar eene
waterwoestijn zonder veel leven, maar bij nadere beschouwing
vindt men velerlei dieren der lagere klassen, voorts zeezoog-
dieren en op de klippen scharen stormvogels tot vér in zee.
121. Belangrijkste diersoorten. Thans blijft ons nog over
met een enkel woord te spreken van de voor den mensch be-
langrijkste diersoorten, hetzij als voedsel, als kleeding, als
tooi of als hulp bij den arbeid.
1. Onder de zoogdieren:
Het rundvee, in menigvuldige vormen bijna overal ver-
spreid , gemeenlijk als huisdier getemd, vleesch en melk leverend