Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
1. De Poollanden, het rijk der pelsdragers en zwem-
vogels. Huisdieren: het rendier en de hond. Zwemvogels in
talrijke scharen verlevendigen de ijswoestijnen
2. Middel-Europa, het rijk der insecten-eters, roof-
kevers en aardtorren. Hoogstbelangrijk door de veeteelt: het
rund, het paard, het zwijn en het schaap. Groote verschei-
denheid van zangvogels, velerlei trekvogels. Het eigentlijk karakter
ontleent dit gebied aan de egels en vleermuizen, benevens de
duizende soorten van torren en kevers, welke er eigenaardig zijn.
3. De Kaspische steppe, het rijk der saiga-antilopen
en aardmuizen, ten oosten van het voorgaande. Schrale plan-
tengroei, dus weinig insecten.
4. Middel -Hoog- Azië, het rijk der paarden. Behalve
het paard, vindt men er den kameel in vrijheid, voorts den
wilden ezel, en op de hoogste bergvlakten den langharigen jak.
5. De Middellandsche Zee landen, het rijk der
ongelijkledige kevers, zich tot in Perzië uitstrekkend. — Onder
de inheemsche zoogdieren trekken de aandacht: de bruine beer,
de hyena, het stekelvarken, — in Afrika: deleeuw en de antilope, —
in Perzië: de wilde paarden en ezels. Ontelbaar zijn de soorten
van vogels..
6. China, het rijk der fazanten. De meeste roofdieren zijn
door de dichte bevolking verdrongen; . — eigenaardig zijn de
zijdewormen.
7. Japan, het rijk van den reuzen-salamander; weinig wilde
dieren wegens de zorgvuldige bebouwing van den grond.
8. Noord-Amerika, het rijk der knaagdieren. Veel
overeenkomst met de fauna der Oude Wereld; eigenaardig zijn
de gezellig levende prairie-hond en talrijke kudden bisons, wier
aantal evenwel sterk vermindert. Veel vogelsoorten, waaronder
de allerwege voorkomende wilde kalkoen zeer gezocht is.
9. De Sahara, het rijk der struisvogels.
10. West-A fr ik a, het rijk der smalneuzige apen en
witte mieren. De sjimpansee en de gorilla behooren hier te huis,
voorts tal van dieren der lagere klassen , waarvan de niets ontziende
witte mier het meest befaamd is.
11. H o o g - A f r i k a , het rijk der antilopen en dikhuidige
dieren, van het Kaapland tot de Nijllanden. Antilopen, olifanten,