Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
tuiging van het dier, zooals bij de koralen, — aan het gelijk-
tijdig in het leven treden, zooals bij een aantal visschen met
tallooze eieren het geval is, ■— aan gelijktijdig paren en ver-
huizen naar geschikte plaatsen van voortteling, — aan het
bijeenwonen ter onderlinge verdediging of om gemeenschappe-
lijken arbeid te verrichten, zooals de mieren, bijen en wespen.
Dat men zich moeilijk eene voorstelling kan maken van de
onmetelijke scharen, die sommige kleine diersoorten vormen,
zal men begrijpen als wij lezen, dat een schip eens 80 mijl
lang door een bank van eendenmosselen heenzeilde, — dat de
treksprinkhanen soms door hunne menigte, in scharen van
10—15 meter dikte, uren lang onze Zon verduisteren. In ons
land kunnen wij het trouwens zien hoe millioenen meikevers
in een paar etmalen het groen van een goed deel van Gel-
derland vernielen, of hoe millioenen haringen zich soms langs
de Zuiderzee-kusten verdringen, of ontelbare massa's haften de
Merwede en naburige rivieren overdekken.
119. Invloed van den mensch op het dierenrijk. Niets
bracht meer bij tot verbreiding van enkele , meestal nuttige dier-
soorten, dan de hulp van den mensch , maar nog veel krachti-
ger invloed oefende deze uit op het verdringen of binnen engere
grenzen beperken van een aantal diersoorten. Evenals in de
jongste tijden de wolf uit ons land en uit Groot-Britanje door
de hand over hand toenemende ontginningen werd verdrongen,
ziet men allerwege het roofdier voor den menschelijken bewoner
wijken. Alle wilde dieren, al zijn het planten-etende, trekken
zich terug in den strijd tegen den mensch , zelfs de verstoring
van rust verjaagt reeds vele diersoorten. Een gevolg daarvan
is, dat de beer bijna verdwenen is uit Europa, de eland alleen
in het noorden voorkomt, de steenbok uitsluitend de Monte Rosa,
en de gems enkele hooge Alpenstreken bewoont. De bevers en met
hen eene menigte andere pelsdieren versmelten bijna geheel, de
walvisch en een aantal waterzoogdieren verminderen zienderoog.
120. Verdeeling in aardrijkskundige gebieden. De op-
pervlakte der Aarde wordt naar de daarop voorkomende dieren
in verschillende gebieden verdeeld, welke men met den naam
van fauna der betrekkelijke landstreken bestempelt.