Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
167
de mieren, de bijen, de muggen, de vliegen, de vlooien , de
rupsen en wormen, de bloedzuigers; — v<-jn de Straaldie-
ren: de zeesterren, de kwallen, eenige polypen en zee-anemonen ;
eindelijk enkele soorten van de microscopisch kleine infusie-
diertjes.
117. Verbreiding van de diersoorten. Uit het betrekke-
lijk beperkt aantal diersoorten, welke in ons vaderland leven ,
blijkt het duidelijk dat alle dieren niet over de geheele Aarde
verspreid zijn; dit is ook trouwens geenszins het geval, want
zondert men de vrij algemeen verspreide huisdieren, het paard,
het rund, het zwijn, de kat en de hond uit, dan vinden wij
alleen het hert, de beer, de wolf, de kat, de muis , de wateri
zoogdieren, de stormvogels, de gier , de mug en de huisvlieg
onder de verschillende klimaten verbreid , ofschoon in soms af-
wijkende vormen. Veeleer oefenen bodem, klimaat en voedsil
veel grooter invloed dan men zou meenen, en is zelfs van de
meeste dieren , behalve misschien van de trei kende vogels , het
gebied veel kleiner dan men zou opmaken uit de snelheid,
waarmee velen zich kunnen bewegen.
Ook naar de hoogte zijn de verbreidingsgebieden verwonderlijk
beperkt, zoodat men de grenzen in die richting voor de meeste
diersoorten met zekerheid kan trekken. De bergbewoners, zooals
de gems of steenbok , laten zich door geen weelderig voedsel
ooit verlokken beneden het gebied der alpenstruiken af te dalen,
en zoo omgekeerd ; altijd met uitzondering van enkele trekkende
dieren, zooals de wilde ezel, de beer en het rendier, die in het
warme seizoen de vlakte verlaten om in het gebergte koelte
te zoeken.
118. Talrijkheid der individuën. Even belangrijk is een
onderzoek naar den rijkdom aan individuën voor den geogra-
phischen navorscher; dit is echter eene hoogstmoeilijke zaak,
en zelfs de weinige uitkomsten, welke zulke onderzoekingen thans
nog aan 't licht brachten , kunnen wij hier wegens gebrek aan
ruimte niet mededeelen. Uit den aard der zaak zijn de plant-
etenden in den regel talrijker dan de roofdieren aller klassen ;
voorts kan men de aanwezigheid van groote scharen derzelfde
diersoort aan meer dan ééne reden toeschrijven : aan de bewerk-