Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
S. Klimvogels: papegaaien, lori's, toekans; bij ons
broeden spechten en koekoeken.
4. Hoenderachtige vogels; zoowel huisdieren als
jachtwild; hier te lande behooren t'huis het korhoen , de pa-
trijs , de gewone fazant, en getemd zijn de duif, het hoen,
de kalkoen en de poelepintade.
5. Steltloopers; ofschoon geen enkele hier het ge-
heele jaar verblijft, kennen wij reigers , ooievaars, wulpen ,
kievieten , plevieren, kemphanen, trapganzen.
6. Zwemvogels: de meeuwen behooren hier geheel te
huis, maar getemd zijn eenden, ganzen en zwanen.
Van de kruipende dieren of amphibieën, eene soort
van schepselen waarvan de meeste menschen nogal afkeer heb-
ben , vinden wij in ons land weinig vertegenwoordigers, doch
behalve de vergiftige adders zijn ze allen zeer nuttig, zooals de
hagedissen, slangen, kikvorschen, padden en salamanders.
Schilpadden en krokodillen vindt men slechts buiten onze grenzen.
De visschen zijn in Nederland betrekkelijk arm in soorten
maar daarentegen zeer rijk aan individuen, hetgeen vooral op-
merkelijk is, omdat deze dierklasse zooveel ontzettend vraat-
zuchtige roofdieren in hare gelederen telt; onder de visschen,
die jaarlijks in onze wateren gevangen worden, bekleeden eene
eerste plaats:
1. de Stekelvinnigen: baars, pieterman, makreel;
2. deWeekvinnigen: tong, heilbot, schol, bot, tar-
bot, kabeljauw , schelvisch, aal, ansjovis, elft, haring, snoek,
zalm , spiering , brasem , blei, voorn, zeelt, karper;
8. de Haai- en rogachtigen: haaien en roggen;
4. deSteurachtigen: steuren.
Van de mindere dierklassen vermelden wij enkele hier
te lande veel voorkomende soorten; als van de Weekdieren:
de slakken, de mosselen, de oesters, en de schadelijke paal-
worm ; — van de Gelede dieren: de krabben, de kreeften,
de garnalen, de pissebedden , de watervlooien, de spinnen, de
hondentekken, de mqten, de kevers , de torren, de glimwormen,
de oorwormen , de kakkerlakken, de sprinkhanen , de weegluizen,
de planüuizen, de haften, de vlinders , de motten , de wespen.