Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
116. Nadere beschouwing van de dierklassen.
Be zoogdieren worden onderscheiden in:
1. T w e e h a n d i g e n: de mensch.
2. Vierhandigen:de apen.
3. Vleugel h an digen: nachtdieren , waartoe onze vleer-
muizen behooren.
4. Eoofdieren: grootendeels van dierlijk voedsel levend,
zoowel de tijger als de leenw, de beer en de rob, bij ons ver-
tegenwoordigd door mollen, egels, spitsmuizen, als insecten-
eters, — door dassen, bunsings, wezels, marters, hermelijnen,
otters, vossen, allen schadelijke vernielers van wild, gevogelte
of viseh, — door zeehonden, groote verwoestingen onder de
visschen aanrichtende.
5. Knaagdieren: schadelijk voor landbouw, boschcultuur
en huishouding; bij ons vindt men eekhoorn, rat, muis, haas
en konijn.
6. ïandelooze dieren: de luiaards, armadillen en
miereneters der keerkringsgewesten.
7. Herkauwende dieren: het rundergeslacht, de bok,
het schaap, de herten, en buiten onze grenzen het kameel, de
lama, de giraffe en allerlei antilopen.
8. Eenhoevige dieren: het paard , de ezel.
9. Dikhuidige dieren: olifanten, neushoorns, nijl-
paarden, tapirs, alle soorten van zwijnen; alleen het tamme
zwijn bewoont Nederland.
10. Walvischachtige dieren: de bruinvisch leeft
in onze buitenwateren.
11. Buideldieren: de kengoeroe, het opossum.
12. Vogelbekdieren, uitsluitend op Nieuw-Holland
en Tasmania.
Bij de vogels worden onderscheiden :
1. Roofvogels: arenden, gieren, valken, uilen; alleen
de laatste houden duurzaam verblijf in ons land,
2. Zangvogels: in ontelbare soorten , min of meer wel-
luidend; hier te lande t'huis behoorende of getemd, zijn o. a.
zwarte lijster , winterkoninkje, musch , raaf, kraai, ekster, sijsje,
koolmees , roodborstje , kanarievogel, rijstvogel, muskaatvo-
geltje, enz.