Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
wel in het water als op het land, de slang en hagedis zelfs
op de hoogste boomtakken, en de vliegende hagedis fladdert
van den eenen boom naar den anderen, zoodat zij ons even-
als het zoogdier, de gevleugelde eekhoorn, weer aan de vlie-
gende visch herinnert.
Men schat het aantal diersoorten op ongeveer 200000, waar-
van ruim drie-vierden tot de insecten (of gekorven dieren) be-
hooren. Om in zulk eene menigte stelselmatig den weg te kunnen
vinden en terugvinden, heeft men ze allen tot vijf hoofdaf-
deelingen gebracht en deze in orden en familiën verdeeld:
I. Gewervelde dieren. Inwendig beendergestel, dat
het zenuwstelsel, de hersens en het ruggemerg besluit;
rood bloed, in slag- en gewone aderen; bij allen zijn de ge-
slachten gescheiden.
o. Zoogdieren: Rood, warm bloed; brengen le-
vende jongen ter wereld. Apen, paarden, ratten,
walvisschen, enz.
b. Vogels: Rood , warm bloed ; gevederd en leggen
eieren. Gieren , ganzen , struisvogels , enz.
c. Kruipende dieren: Rood , koud bloed , de
meesten ademen door longen, enkele door kieuwen ;
geschubde of naakte huid; leggen eieren. Schild-
padden, hagedissen, slangen, vorsehen, enz.
d. Visschen: Rood , koud bloed en ademen door
kieuwen; doorgaans geschubde huid; leggen eieren.
Haaien, zalmen, haringen, enz.
II. Weekdieren. Weeke lichamen, meest in 1 of 2 kalk-
schalen of in een huidzak besloten; velen zijn koploos,
sommigen brengen levende jongen ter wereld; de meesten
leggen eieren.
a. Slakken: Vochtige huid, meestal witachtig
of blauw bloed en een huis of horen van kalk
met zich voerend.
b. Schelpdieren: Koplooze dieren in twee
sterke schalen besloten. Mosselen, oesters, enz.
c. Huidzakdieren: Geleiachtige, 's nachti
lichtgevende zeedieren. Salpen, zeeschceden, enz.