Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
althans overal waar sterke afwisseling plaats vindt. Vooral op-
merkelijk is het wit worden van de vacht van een aantal die-
ren gedurende den winter , welk verschijnsel ook hier te lande
bij de wezels en marters wordt waargenomen. Hiertoe bepaalt
die invloed zich evenwel niet, een aantal ziet geen kans aan
de winterkou met al hare ontberingen weerstand te bieden,
en doet een winterslaap. Onder alle diersoorten vindt men zulke
winterslapers, van den bloedzuiger en den regenworm af; men
merkt zulks toch op bij visschen , die zich in 't slijk begraven,
bij de kruipende dieren, bij de meeste knaagdieren, zelfs bij
den ijsbeer, — het allerminst trouwens bij het vogelgeslacht.
Overigens is het dierlijk leven evenals het leven der planten
door warmte noch koude begrensd, want op de sneeuw der
hoogste gebergten, bij — 20» koude, leven nog insecten en af-
gietseldiertjes. Ook enkele visschen en padden schijnen geen
vorst te vreezen; daarentegen leven er op Ceilon visschen in
water van ruim 32°, bij Aix zelfs van ruim 80°; schildpadden
leven in water van 48", en bij Algiers vindt men in eene bron
van 98° nog levende kevers.
115. Indeeling van het dierenrijk. De eenvoudigste in-
deeling van het dierenrijk is althans schijnbaar die naar het
oord van verblijf, derhalve: in landdieren, in waterdieren en
in parasieten of dieren welke op of in anderen leven. Deze ver-
deeling is intusschen ver van voldoende, maar zij zou ook nog
al bezwaren opleveren, omdat men geslachten vindt, die van
den gewonen regel afwijken en den overgang tot eene andere
soort vormen; zoo leven van de anders op het land verkeerende
zoogdieren de wal visschen, robben , vischotters, waterratten in
zeeën en stroomen, terwijl de vleermuis zich daarentegen in
de lucht beweegt; — ofschoon de vogels zich in het luchtruim
bewegen, zijn de struisvogels en casuarissen aan den bodem
verbonden, evenals de pinguin aan het water. Visschen , krui-
pende dieren en schaaldieren behooren te huis in het water
of althans in zeer vochtige oorden , toch verheffen zich sommige
vliegende visschen in de lucht, en de aal verlaat dikwijls het
water voor het land; zelfs vindt men in Oost-Indië onder de
visschen menig boomklimmer. Kruipende dieren vindt men zoo-