Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
of beter gezegd de invloed, welken hare stralen op den damp-
kring uitoefenen.
De'oppervlakte der Aarde heeft reeds lang eene temperatuur
aangenomen, welke met die der lucht in evenwicht is, en de
warmte, die de Maan ons toezendt, is zóó gering dat men er
eerst sedert kort eenige sporen van heeft kunnen ontdekken. De
lengte der dagen en de grootte van den hoek, waaronder de zonne-
stralen op de oppervlakte vallen, zijn de voorwaarden waarvan
de verwarming afliankelijk is.
Tusschen de keerkringen vallen de zonnestralen geheel of bijna
loodrecht neder en er heerscht felle warmte, dat is de heet e
luchtstreek; — tusschen de keerkringen en de poolcirkels vallen
die stralen schuiner, dat zijn de gematigde luchtstreken
(noordelijke en zuidelijke); — van de poolcirkels tot de polen
glijden ze als 't ware langs de oppervlakte en daar heeft felle
koude de overhand, dit zijn de beide koude luchtstreken. De
grootte dier gebieden volgt hier:
Heete luchtstreek 3678246 geogr. mijl;
O 1 ( N. 2403988 „ „ ;
Gematigde „ \ ^ ^^^gggg ;; ;; .
Koude I N- 387139 „ „ ;
" I Z. 387139 „ „ .
De Aarde wordt daarnaar in verschillende wiskvmdige klimaat-
gordels verdeeld, waarop wij later terugkomen; natuurlijk is de
verwarming aan den evenaar het grootst, aan de,polen het ge-
ringst, en zij wisselt met de seizoenen af op alle in hoogere
breedten gelegen plaatsen. De hoeveelheid warmte, welke onze
Zon aan verschillende deelen van den dampkring op onderséhei-
dene tijden afgeeft, laat zich wel berekenen, maar de werkelijke
warmteverdeeling met name die, welke wij aan de oppervlakte
waarnemen, wijkt verbazend veel af van die berekeningen. Oorden,
onder denzelfden breedtegraad gelegen, ontvangen van onze Zon
dezelfde hoeveelheid warmte en toch heeft Hamburg onder 53,"6
N.-Br. eene gemiddelde jaarwarmte van -H 8,1°, Barnaul in West-
Siberië onder 53,3° N.-Br. van ■+■ 0,2», en Nikolajewsk aan den
Amoer nog iets zuidelijker onder 53,1° N.-Br^ gelegen van —
2,6°; er moeten derhalve storende oorzaken in werking zijn, die